20 Şubat 2018 Salı

Bülbül Beldesi 20 Şubat günlü harita

Afrin Kasabası'nda 7 Belde var.
Bülbül, Racu, Mabetle, Şeyh Hadid, Cinderesi, Tel Rifat ve Şeranlı

15 Şubat günlü harita aşağıdaki gibi idi.
Aradan geçen 5 günde Bülbül ile Şeranlı bölgeleri arasında Türkiye
sınırındaki köyler PKK'dan kurtarılarak iki bölge birleştirildi. 


15 Şubat 2018 günlü harita


19 Şubat 2018 günlü harita20 Şubat akşamı Bülbül Beldesi'nde PKK'dan kurtarılan bölge,
köyler ve dağlar aşağıdaki haritada gösterildi:

1 Şenkal  2 Bey Obası (Bak Ubasi)  3 Ali Kar  4 Zehran   
5 BÜLBÜL  
6 Bali Köy   7 Kurni   8 Hay Oğlu  9 Şeyh Obası (Shaykh Ubasi)
10 Heftar   11 Ebudane / Mersava   12 Şeyh Horoz (Ash Sheikh Khurus)
13 Sarancık   14 Duraklı   15 Ömer Simo  16 Zeytune  17 Mersaviye
18 Şalta  19 İki Dam  20 Deyr Savvan (Dere Tufan)   21 Mahmud Obası  

22 Hayyamlı  23 Suyrani (Sorani)  24 Avkanlı   25 Şarkanlı Köyleri

26 Darmık Dağı     27  Şeyh Horoz Tepesi

19 - 20 Şubat günleri kurtarılan köyler kırmızı dikdörtgen içinde gösterildi.

Duraklı Köyü ile güneydoğusundaki Meydankaya Barajı arasında 4 km kaldı. 


20 Şubat 2018 günlü harita
ŞERANLI Beldesi'ne ait kurtarılan köyler mavi renkle numaralandı:
,2 Dikme Taş   3 Arab Viran   (1 Kestel Cindu Köyü ve Burseya Dağı
Dikme Taş güneyinde harita dışında kaldı)


Ömer Simo Köyü


Deyr Savvan Köyü (Tabelada köyün adı Kürtçe Derswane olarak yazılı)