24 Aralık 2017 Pazar

Dik duruşlu Necip Fazıl'ın kısa yaşam öyküsü

Necip Fazıl'ın yaşamının özeti şudur: Atatürk ve inönü döneminde
devrimci, Menderes döneminde İslam Mücahidi taklidi yapmak ve
Amerikancı takılmak.

Kim iktidarda ise onun önünde eğilmek, onun düdüğünü çalmak.
Diyeceksiniz ki, neden böyle bir yaşam tarzını seçti?

Çünkü içki, kumar, at yarışı ve kadın bağımlısı idi. Bu asalak yaşamı
için gereken parayı yalakalık yaparak bulmak gerekiyordu.

Bu mudur dik duruş? Tayyip Erdoğan "Biz dik durmayı ondan öğrendik"
deyivermişti danışmanlarına sormadan. İşte o dik duruşun öyküsü:

++++

24 Aralık 1930 Menemen olayı üzerine yazdığı ve 1 Ocak 1931 günlü
Hakimiyet-i Milliye gazetesinde basılan makalesinde şöyle diyordu:

"İrtica, yatağımızın başucundaki bir bardak suya karıştırılan zehirdir.
Kubilay'ın katili Derviş Mehmed'in Menemen kapılarına sokuluşu gibi
uykumuzu bekler ve ayaklarının ucuna basa basa gelir."

Devamında, deliğine çekilen kara yılanı taşla ezmeyi, gazla yakmayı
ve külünü yele vermeyi öneriyor, "bu bize farz olsun" diyor.


++++ 

Necip Fazıl bu konuda bir de konuşma yaptı. 5 Ocak 1931 günlü
Hakimiyet-i Milliye gazetesinde "Necip Fazıl Bey'in Nutku" başlığı ile
yayınlanan konuşmanın özeti şöyle:

"Ne 31 Mart, ne Şeyh Sait isyanı ne Ağrı hareketi mahiyet ve ruh
olarak Menemen hadisesiyle boy ölçüşemez."

"Eğer inkılabı zayıf tutarsan Kubilay'ın kafasında sana tevcih edilen
akıbeti seyredebilirsin."

"Türkiye nüfus kütüklerindeki softa ve mürteciin yeşil kanını kuruta-
caksın, bu kadar."


++++

Necip Fazıl, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden
mezun olur ve Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Fransa'ya Sorbon'da dok-
tora yapmaya gider.

Gelgelelim paraları kumar ve kadın peşinde harcar, üniversiteye devam
etmez. Bunun üzerine Bakanlık bursu keser ve yurda dönmesi için yol
parası gönderir. Necip Bey yol parasını bile kumarda kaybedince arka-
daşları para toplayarak biletini alırlar.


++++

Zaman geçip de gericilik geçer akçe olunca devrimcilikten 180 derece
çark ederek Atatürk'e saldırmaya başladı. Başları ezilmesi gereken kara
yılanlar şimdi mazlum olmuştu. "Son Devrin Din Mazlumları" kitabı böyle
yazıldı. Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kızakürek'in bu kitabını sözde Dersim
katliamının en önemli delillerinden biri olarak gösterdi.

Necip Bey başta kumar olmak üzere kötü alışkanlıklarını ise bırakmadı.

1934'te A. Hakim Arvasi ile tanışmış da, hidayete ermiş de, hepsi hikaye.


++++

1936 yılında CHP hükumetinin İktisat Vekili Celal Bayar'ın evine gider,
bir edebiyat dergisi çıkaracağını söyleyerek 1,600 lira alır. Bugünün
parası ile yaklaşık 120,000 lira.

Bu bilinen miktar. CHP hükumetlerinden daha ne paralar aldığını bilmi-
yoruz.

++++

1943'de İslamcı Büyük Doğu dergisini çıkarmaya başlar. Yükselen de-
ğerin Amerikancılık, gerileyen değerin Atatürkçülük olduğunu çok iyi
tespit etmiştir. Bu tespitte bulunmasında Nakşibendi Şeyhi Arvasi'nin
yardımcı olduğu besbellidir. 

++++
Adnan Menderes (en solda) ve Necip Fazıl Kısakürek (en sağda)

Demokrat Parti seçimleri kazanınca para kaynağı olarak Menderes'e
yönelir muhterem. 1951- 1959 arasında tam 153,500 lira alır. Bugünün
parasıyla yaklaşık 12 milyon lira
. Asgari ücretin 6,600 katı yani. Asgari
ücretlinin 550 yılda alacağı para bu kadar.


Paraların dökümü için bakınız:
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/12/necip-fazldan-ancak-egilmeyi.html

++++

Menderes'e yazdığı mektuplardan bir örnek:


Muhterem Efendim,

Müsteşar Bey 2500 lira verdi. "Mecmuanı çıkar da görelim, sonra yardım
edelim" cevabı aldım. İlk defa bir itimatsızlık sezer gibiyim. Ben parayı alır
da mecmuayı mı çıkarmam veya çıkarırım da uygunsuz bir istikamet mi
tutarım? Ben ki
her şeyi uğrunuza riske etmiş ve her defa mükemmel
eseri vermiş ve
bu kadar tecrübe ve çileden geçmiş bir adamım.

Benim yaptığımı yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini ve
nimetlerini yağdırır
. Bütün bunlara karşı 15 bin lira zarar çarpıtılmış ve
daha nice kasıt ve sabotaja karşı yalnız bırakılmış olarak
sürünmekteyim.

Haftalardır Ankara'nın bu hücra ve münzevi otelinde
cinnet buhranları
içinde çırpınmaktayım
. Bütün istediğim zarara birkaç bin lira zamla
20 bin lira temininden ibarettir.


("Bu kadar çile" dediği, Büyük Doğu'daki bazı yazılar nedeniyle bir ara 
hapis cezası almış olmasıdır.) 

++++

Bu paralar siyasi veya İslami davalar için değil, kumar borçlarını kapatmak
için istenmektedir. Cumhuriyet karşıtı türbanlı bir tarihçi olan Ayşe Hür de
bu kanıdadır.


++++

Oraj Poyraz'ın da belirttiği gibi, Necip Fazıl, Rıza Nur'dan sonra Atatürk'e
en çok küfür eden ikinci adamdır. Ve küfürde üçüncü olan Kadir Mısırlı'nın
da akıl hocasıdır.


Bakınız:

++++

arşiv:
Necip Fazıl'dan ancak eğilmeyi öğrenebilirsiniz  21 Aralık 2017

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/12/necip-fazldan-ancak-egilmeyi.html
 
++++

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder