27 Aralık 2014 Cumartesi

Türker Ertürk'ün Kıbrıs çelişkisi


27 Aralık 2014 Cumartesi

E. Tuğa. Türker Ertürk, bugünkü Aydınlık gazetesindeki köşesinde "Soykırım planı ve emri" başlıklı yazısının sonunda Kıbrıs sorunu hakkındaki düşüncesini şöyle özetliyor:
"Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri, soykırım yaparak ve göçe zorlayarak yok etmek istediler. Bu kötü niyetin inkar edilemez belgeleri var. Soykırım palının adı AKRİTAS. Bu planın bir de harekat emri var. Ayrıntıları içeren, hangi Türk köyünün hangi birlik tarafından imha edileceği ve hangi toplu mezarlara gömüleceği gibi! Onun adı da İFESTOS. Bu deliller elimizde.

Farklı etnik yapılardan gelen, farklı kültürlere sahip, aynı dili konuşmayan, aynı dine inanmayan ve geçmişe yönelik kötü deneyimleri olan iki farklı toplumu niçin birleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu istemek ve desteklemek iyi niyetli bir yaklaşımın ifadesi olabilir mi? Size tecavüze yeltenen ve öldürmeye çalışmış birisi ile aynı evde yaşamanız önerilse ve istense buna rıza gösterir misiniz?"

http://www.aydinlikgazete.com/soykirim-plani-ve-emri-makale,57932.html

Sayın Ertürk, Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplumlarının bir arada yaşamasının mümkün olmadığını çok açık bir şekilde anlatmıştır.

********
Şimdi de, İşçi Partisi'nin hazırlamış olduğu Milli Hükûmet Programı'nın Kıbrıs maddesini görelim:

Milli Hükûmet Programı Madde19. 
KKTC’nin Türkiye ile Bütünleşmesi 
"ABD’nin “Birleşik Kıbrıs” planı yapaydır ve emperyalist amaçlara hizmet etmektedir. 
Bir Kıbrıs milleti olmadığı gibi, “Birleşik Kıbrıs Devleti”nin başka bir temeli de yoktur. KKTC’nin Türkiye ile bütünleşmesi, Kıbrıs’ın her iki toplumu yanında Türkiye ve Yunanistan halklarının yararınadır ve dünya barışı için en doğru çözümdür. Millî Hükümet, bölge ve Avrasya ülkelerinin de desteğini alarak, KKTC’nin Türkiye ile bütünleşmesini adım adım gerçekleştirecektir. Kıbrıs’ta Türkiye ve Yunanistan dışında, herhangi bir devletin ve devletler topluluğunun askerî güç bulundurması ve üsler kurması kabul edilemez."


İşçi Partisi, tıpkı Sayın Ertürk gibi iki toplumun bir arada yaşamasının mümkün olmadığını düşünmektedir.

İşçi Partisi'nin Milli Hükûmet Programı burada kalmamış, Kıbrıs sorunu için çözüm yolunu da göstermiştir: KKTC'nin Türkiye ile bütünleşmesi. 

Diğer partilerin böyle bir çözüm programı yoktur.

********
Son olarak, Sayın Ertürk'ün kurucusu olduğu Anadolu Partisi'nin programında Kıbrıs konusunda neler yazıyor, onu görelim:

Anadolu Partisi Programı DIŞ POLİTİKA başlığı altında:"Kıbrıs Türklerinin eşit ve adil biçimde temsil edildiği, iki halkın ekonomik ve siyasi eşitliği temeline dayalı, iki bölgeli, iki eşit kurucu devletin oluşturacağı yeni bir ortaklık Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü içeren kapsamlı çözüm girişimlerine destek olacaktır." demektedir.

http://ana-parti.org/TR,82/anadolu-partisi-programi.html

Sayın Ertürk'ün Kıbrıs hakkındaki görüşleri İşçi Partisi'nin Milli Hükûmet Programı ile çakışmakta, kurucusu olduğu Anadolu Partisi'nin Programı ile ters düşmektedir.

Anadolu Partisi iki toplumu birleştirmeye çalışmakta, Sayın Ertürk ise bugünkü Aydınlık'ta "İki toplumu birleştirmeyi istemek iyi niyetli bir yaklaşımın ifadesi olabilir mi?" diye sormaktadır. Demek ki, Sayın Ertürk'e göre, Anadolu Partisi iyi niyetli değildir. O halde sayın Ertürk'ün o partide ne işi vardır?

********
Bu durumda merak etmekte haklı değil miyiz?
Sayın Ertürk niçin Kıbrıs konusunda aynı fikirde olduğu İşçi Partisi'ni bırakarak önce KKTC'yi AB'ye peşkeş çeken CHP'ye katılmış, daha sonra da kurucusu olduğu Anadolu Partisi Programı'na Kıbrıs konusunda CHP Programı'ndan bile daha geri bir madde yazılmasına göz yummuştur?

********
Aynı durum NATO ve AB konuları için de geçerlidir. 
Merak etmekte haklı değil miyiz: 
Sayın Ertürk, niçin NATO ve AB konusunda hemen hemen aynı fikirlere sahip olduğu İşçi Partisi'ni bırakarak önce NATO'cu, AB mandacısı CHP'ye katılmış, sonra da NATO'cu, AB mandacısı Anadolu Partisi'nin kurucusu olmuştur?

********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder