18 Temmuz 2017 Salı

TSK içindeki Erdoğan ve Perinçek yanlıları çatışacak

Amerikan dış politikasını yönlendiren dergilerden biri olan Forın Polisi (Foreign
Policy) TSK içinde Erdoğan ve Perinçek yanlısı iki gurubun bulunduğunu ve
bu gurupların çatışacağını öne sürdü. Neo-Con'ların kara propaganda aracı
olan bu dergi, Fethullah'ı "Dünyanın hayatta olan en büyük 100 entelektüeli"
(yani "aydını") arasında göstermişti.

"Türkiye'nin Darbe Sonrası Kıyımı ve Erdoğan'ın Özel Ordusu" başlıklı makale
eski TSK mensubu Metin Gürcan'ın bir analizine yer verdi. Buna göre darbe
girişimi sonrası general sayısı %38 azaldı, subay kadrolarında %8 kayıp mey-
dana geldi. Oluşan bu boşluğu Avrasyacı subaylar doldurdu.

Makalenin yazarı Leela Jacinto'ya göre bu subaylar Rusya'nın Avrasya politi-
kasını destekliyor. Buna kanıt olarak da, Avrasyacı olduğu iddia edilen Özel
Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı komutasında düzenlenen Fırat Kalkanı
Harekatı gösteriliyor. Bu harekat, TSK içinde Avrasyacı eğilimin güçlendiğini
gösteren bir örnek olarak sunuluyor.


Makalede Pentagon'un (ABD Savunma Bakanlığı'nın) özel savaş elemanı
Michael Rubin'in SADAT iddialarına yer veriliyor. Buna göre, SADAT kurucusu
Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı Danışmanı yapılması ile birlikte parami-
liter bir yapı (iktidar yanlılarından oluşan silahlı birlikler) kurulduğuna dair
endişelerin arttığı iddia ediliyor.

Fakat makale yazarı, bu konuda delil sunamıyor. Ne iktidar yanlısı silahlı bir-
likler, ne de ordu içinde iktidar (Erdoğan) yanlısı guruplaşma olduğuna dair
somut bir kanıt gösteremiyor.

Makale yazarı Jacinto, "TSK içinde örgütlü Perinçek'in sosyalist savaşçıları
ile SADAT taraftarları arasında bir çatışmanın an meselesi olduğu" gibi bir
yalanı öne sürüyor.

Ona göre, Avrasyacılar ile İslamcılar ABD ve NATO karşıtı fikirlerde birleş-
mişler, ancak yine de birbirleri ile çatışacaklarmış.

Makale, Fethullah'ın darbe emri, verdiğine dair somut bir kanıt olmadığını
öne sürüyor. Alman İstihbarat Örgütü BND'nin tepe ismi Bruno Kahl'ın açık-
lamalarını örnek göstererek Fethullah'ın masum olduğunu yazıyor.

Batılı istihbarat servisleri tarafından yürütülen Türkiye karşıtı kampanyayı
inceleyen uzmanlara göre TSK içinde Erdoğan ve Perinçek yanlısı gurup-
laşma olduğu yalanının hedefi Suriye'de ABD planlarını boşa çıkaran Türk
Ordusu içinde nifak yaratmak.

Makale, Vatan Partisi'ni "Ağırlığının üzerinde yumruk atan aşırı sol, aşırı
milliyetçi"
olarak niteliyor. Makaleye göre "Perinçek gurubu" denince akla
ağır dozda siyasi entrika geliyor.


https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-temmuz/15-temmuz-da-turk-ordusuna-yeni-abd-fitnesi

*********

Rubin daha önce de "Kemalistler Erdoğan'a karşı darbe yapacak",
"Perinçek gurubu Erdoğan'a suikast yapacak" gibi palavralarla da
Erdoğan'ın Vatan Partisi ve Rusya ile arasını açmaya çalışmıştı.

Bakınız:

Perinçek - Amerika bağlantısı   20 Ekim 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/10/perincek-amerika-bagnts-ali-serdar.html

Bütün bu iddialar CIA bağlantılı Henri Barkey tarafından da dillendiriliyor. 

*********

Makale yazarı kanıt gösteremiyor ancak paramiliter (milis) gücünün oluş-
turulmaya başlandığına dair güçlü deliller var.

Bakınız:

AKMilisler - Osmanlı Ocakları - Camilerde Gençlik Kolları - HÖH terör örgütü
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/akmilisler-osmanl-ocaklar-camilerde.html

*********

SADAT hakkında bilgi için bakınız:

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/turkmenlerin-kan-tayyipin-ellerinde.html

*********

arşiv:

ABD işgal girişiminin ezilmesinin yıldönümü   16 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/abd-isgal-girisiminin-ezilmesinin.html

O afişlerin üzerini bu afişlerle kapatıyoruz   15 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/o-afislerin-uzerini-bu-afislerle.html
Bu afişler Türk Ordusu'na düşmanca bir tavırdır   14 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/bu-afisler-turk-ordusuna-dusmanca-bir.html

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder