27 Haziran 2017 Salı

Okullara zorunlu mescit yargı yolunda

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullara mescit ve abdesthane zorunluluğu
getiren bir yönetmelik değişikliği yaptı.

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu toplanarak konu hakkında Hükumeti uyarma,
Danıştay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

Aydınlık, 27 Haziran 2017

Ana okullarından başlayarak her derecede öğretim kurumlarında mescit ve
abdesthane açılmasının milleti ve ülkeyi bölmeye hizmet edeceği belirtilen

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Kararı'nda şu uyarılar yapıldı:

- Öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri dinle ve mezheple bölersiniz.

- Ülkeyi mezhep çatışmalarına itersiniz, ABD'nin Suriye ve Irak'ta yaptığı
gibi müdahale ve yıkımlara zemin hazırlarsınız.

- Kürdistan adı altında İkinci İsrail projesi gündemdeyken Türkiye'yi iç cephe-
de zayıflatır, İsrail'in ve Amerikan emperyalizminin iç savaş çıkarma planla-
rına hizmet edersiniz.

- Eğitim kurumlarında FETÖ ve benzeri yeni fesat yuvalarının örgütlenme-
sine zemin yaratırsınız.

- FETÖ benzeri dinci örgütlenmelerin yeni darbe teşebbüslerini önleyecek
Cumhuriyet gücü bırakmaz, ülkeyi yobaz darbelerinin kucağına atarsınız.


DERHAL YARGIYA BAŞVURUYORUZ

Bu yönetmelik
- Anayasa'nın temel hükümlerini,
- Cumhuriyet'in niteliklerini,
- eşitliği, laikliği

ayaklar altına almaktadır.

Bu yönetmelik
- kamu idaresinde, eğitim ve öğretimin herkese eşit uygulanmasını
- eğitim kurumlarında yalnızca eğitim faaliyeti yürütülmesini

emreden yasaları çiğnemektedir.

Ükemizde farklı din ve mezhepten insanlar yaşamaktadır.
Bu yönetmelikle, öğrenciler arasına
- inanç ayırımcılığı fitnesi,
- namaz kılan ve kılmayan fesadı

sokulmakta, millet içindeki dayanışma daha okul yıllarından başlayarak
dinamitlenmektedir.

Öğretim kurumlarında mescit zorunluluğu uygulanırsa,
"Tek devlet, tek millet, tek bayrak" kalmaz.
Ülke yobazların devletine dönüştürülür.
Devletin tekliği tahrip edilir.
Millet, mezheplere ve inançlara bölünür.

Türk bayrağının yerini dinsel ve mezhepsel bayraklar alır.

https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-haziran/vatan-partisi-okullara-mescit-zorunlulugunu-yargiya-tasiyor 


**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder