22 Mayıs 2017 Pazartesi

Türker Ertürk'ün "Atatürk'e hakaret" ayıbı - Dördüncü Bölüm

E.Tuğg. Türker Ertürk 20 Mayıs günü dehşetengiz bir tvit attı.

Tvitte  21.12.1988 Milliyet gazetesinin "Perinçek mahkum oldu" başlıklı habe-
rinden şu alıntı yapılıyor:


"2000'e Doğru dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doğu Perinçek, "Puttu Yük Ol-
du" başlıklı yazısında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkum oldu."


Türker Ertürk, "Perinçek eskiden Atatürkçü değildi, hatta Atatürk'e hakaret
ederdi" demek istiyor. Palavrayı devam ettirebilmek için bu yalan habere
sarılıyor.

Gazete haberine inanıp işin aslını araştırmaz isen yaygarayı kopartırsın ve
kendini gülünç duruma sokarsın Türker Ertürk Bey. Buna ayıp denir.

Yok, bu haberin yalan olduğunu biliyor da yine doğru imiş gibi yazıyorsan,
o zaman daha da ayıp. Bu kadar ayıbın altından nasıl kalkılacak, merak ko-
nusudur. 
(Perinçek'in Atatürk'e put diyen gericileri eleştirdiği "Attaürk puttu yük oldu"
sözlerini sanki Perinçek Atatürk'e put diyormuş izlenimi verecek şekilde
tvite yerleştirmek de komutanımızın diğer bir saygıdeğer marifeti) 
İşte o dehşetengiz tvit:
Bırakın siyasetçiyi saygın bir insan bile geçmişinin hesabını verebilir olmalı
ve 3 senede bir fikirsel frekans değiştirmemeli!
123 yanıt 445 retweet 588 beğenme
**********
Şu ana kadar 588 kişi de bu yalanı beğenmiş. İnanılır gibi değil.
**********
İşin aslı şu:

22-28 Şubat 1987 tarihli 2000'e Doğru dergisinde Perinçek'in
"Atatürk
ve Allah"
konulu başyazısı yayımlanıyor.

3-5 Mart 1987 tarihlerinde de Yeni Nesil gazetesi bu konuda Perinçek
ile yaptığı bir röportajı yayımlıyor.

Bunun üzerine, Perinçek ve her iki  derginin sorumluları hakkında dava
açılıyor.

Savcı, iddianameye şunları yazıyor


"Atatürk ve arkadaşlarının 'Allah Kelamı'nı 'masal', dini 'uydurma' olarak
niteleyen kişiler şeklinde gösterilmesi Atatürk'ün hatırasının tahkir edilme-
si anlamına gelir."


İddianame bize şunu göstermektedir: Sözde (resmi) Atatürkçüler, Atatürk-
ten utanmaktadırlar, Atatürk'ün din ve Allah konusundaki görüşlerini, yazıla-
rını sansür etmekte, bunları yayımlayanlar hakkında dava açmaktadırlar.

20 Aralık 1988 günü Hakim Şefik Mutlu, sanıkların savunmalarını ve son
sözlerini dinledikten sonra kürsü üzerinde hazır duran kağıttan kararı oku-
maya başladı. Herkes hayretle izliyordu. Karar önceden hazırlanmıştı.

Savunmaların hiç bir önemi yoktu.
Yaz kızım: Atatürk'ün hatırasına hakaretten.... Perinçek'e 17,5 ay hapis...

Atatürk'ün elyazılarını yayımlamak, Atatürk'ün hatırasına hakaret ola-
mayacağına göre
, yargılanan ve mahkum edilen Perinçek ve dergilerin
sorumluları değil, 
Atatürk'ün kendisi idi.

Kararın tercümesi şudur:
Atatürk'ün din ve Allah konusundaki görüşleri mahkum edilmişti.


Bir devlet düşünün ki, kurucu babasının düşüncelerini yargılayıp mahkum
ediyor. Türker Bey de şıkır şıkır oynuyor.


İKİBİNE DOĞRU, 25 Aralık 1988

2000'e Doğru Dergisi, Atatürk'ün onyıllardır gizlenen elyazılarını kamuoyuna
sunmuştu.


Atatürk: "Bir Allah'ın kabulü siyasetin sonucudur" diyordu. Perinçek, Atatürk
döneminin tarih kitaplarına, Meclis tutanaklarına dayanarak Atatürk ve arka-
daşlarının dinler konusundaki görüşlerini açıklamış, onların çağdaşlaşma
mücadelelerini övmüştü. Resmi Atatürkçüler, Cumhuriyet devriminin bu mi-
rasını örtbas etmek istiyorlardı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Perinçek'in yayımlamış olduğu Ata-
türk'ün elyazılarının ve diğer belgelerin gerçek olduğunu doğrulamıştı ama
Hakim bu gibi ayrıntılarla uğraşacak değildi tabii ki.

Doğu Perinçek, savunmasında şöyle diyordu:

"
Mahkemeler gerçeği yargılayamaz. Atatürk'ün Allah ve İslamiyet konusun-
daki görüşlerini herhangi bir mahkeme kararı değiştiremez
. Benim büyük
bir devrimci olan Atatürk'e duyduğum saygıyı değiştirebilecek güçte bir mah-
keme de yoktur. Bu saygı benim vicdanımda var ve bu nedenle kararınızın
bir önemi yoktur."

"Asıl savcılar bu davayı açarak Atatürk'ün hatırasına hakaret etmişlerdir.
Demek ki, Atatürk'ün bu görüşleri küçük düşürücü bulunuyor. Öte yandan bu
dava Anayasa'yı da ayaklar altına almıştır. 24. Madde: 'Kimse dini inanç ve
kanaatlerinden dolayı kınanamaz' demektedir. Şimdi şeyhlerin, dervişlerin
değer yargıları ile mi karar verilecek?"İKİBİNE DOĞRU, 25 Aralık 1988

Doğu Perinçek: Başyazı 
Bir yargıcın Atatürk'ü "küçük düşürme" girişimi
(özet veriyorum, tamamı yukarıdaki fotoğrafta)
Basın Savcısı, vazifenizi yapınız. Buraya Atatürk'ün din, Allah, İslamiyet ve
Hz. Muhammed konusundaki görüşlerini bir daha yazıyorum.

Atatürk'ün elyazıları, Atatürk gerçeğinin bir parçasıdır. Onun büyük tarihsel
rolünü ve saygınlığını tarif eden belgelerdir bunlar. Atatürk, o görüşlerini yaza-
bildiği, genç kuşakları bir Cumhuriyet kültürü ile eğitebildiği, çağdaşlaşmanın
ideolojik mücadelesini yürütebildiği için büyüktür.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı Şefik Mutlu Atatürk'ün bu görüş-
lerini "küçük düşürücü" buldu diye Atatürk küçük düşmez. Osmanlı devleti-
ni yıkan insanın devrimci düşüncelerine saygı duyulmayacaksa neyine saygı
duyulacaktır?

Atatürk'ün görüşlerini bir "ayıp" gibi gören bir iddianame ve o zihniyeti kabul
eden bir mahkeme kararı Atatürk'e saygısızlığın resmi belgeleridir.

Dinci ideoloji toplumda rakipsiz olsun, tartışılmasın, tarihsel belgeler bile
açıklanmasın! Bunun sonu hüsrandır. Din hiç bir zaman ideolojik alandaki
hegemonya ile yetinmez. Kaçınılmaz olarak siyaset alanına huruç eder.
Çünkü din, yalnız insanların iç dünyasını değil, bütün devleti ve toplumu
kendi nizamına sokmak iddiasındadır.

Serbest rekabet yalnız piyasada olmaz. Eğer çağdaş ve demokratik bir
toplum olacaksak, ideolojik alanda da serbest rekabet olacaktır.


Dinci ideoloji ile serbest rekabeti Atatürk'e bile yasaklayan bir devlet,
vicdanlar üzerinde dayanılmaz bir yükten başka bir şey olamaz.


**********
Şimdi anlaşıldı mı "Perinçek Atatürk'e hakaretten mahkum oldu" zırvasının
içyüzü? Takke düştü kel göründü mü?
Bir özür bile dilemeyeceğinizi, hatta
Tayyip Bey'in
"Kabataş'ta türbanlı bacıma işediler" palavrasını doğru olmadığı
ortaya çıktığı halde söylemeye devam ettiği gibi, bu yalanı da yaymaya de-
vam edeceğinizi kuvvetle tahmin ediyorum.


Battınız, batak sizi hızla içine çekmeye devam ediyor. Sizin de kurtulmak için
hiç bir çabanız yok. Aksine daha da batma gayreti içindesiniz.
MİT - CIA ağzı ile yazdığınız bu yazılar, attığınız bu tvitler Doğu Perinçek'e
zerre kadar dokunmaz, ama sizin NATO Paşa yüzünüzü açığa çıkarır.**********  
arşiv : 

Türker Ertürk'ün "Atatürkçü Perinçek" ayıbı - Üçüncü Bölüm   21 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/turker-erturkun-ataturkcu-perincek-ayb.html

Türker Ertürk'ün Mao düşmanlığı ayıbı - İkinci Bölüm  
19 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/turker-erturkun-mao-dusmanlg-ayb-ikinci.html

Türker Ertürk'ün "Maocu Perinçek" ayıbı - Birinci Bölüm  
16 Mayıs 2017 
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/turker-erturkun-maocu-perincek-ayb.html  

Asker yalnız mermi ile değil, fotoğrafla da vurulur   14 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/asker-yalnz-mermi-ile-degil-fotografla.html

Fırat Kalkanı'na Uluslararası Mahkeme tehdidi  
24 Eylül 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/09/frat-kalkanna-uluslararas-mahkeme.html

Türker Ertürk: Aman Batı'dan kopmayalım, Doğu'ya savrulmayalım 
8-Ağ-2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/08/turker-erturk-aman-batdan-kopmayalm.html

Türker Ertürk'ün Kıbrıs çelişkisi  
27 Aralık 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/12/turker-erturkgun-kbrs-celiskisi.html

Doğu Perinçek'e "Maocu" suçlamasının nedenleri  11 Nisan 2014 
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/04/dogu-perinceke-maocu-suclamasnn.html

Doğu Perinçek ne zaman Atatürkçü oldu   10 Nisan 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/04/dogu-perincek-ne-zaman-ataturkcu-oldu.html  

 

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder