26 Kasım 2016 Cumartesi

Türkiye'nin AB'den kopmasına izin vermeyiz

"Tam bir felaket"
Dersimli Kemal işte böyle buyurdu.
Şangay'da dikta yönetimlerinin olduğunu iddia etti.
Sesli görüntü kaydı:


İşte Dersimli Kemal'in buyurdukları:

"1963'te Avrupa Birliği'ne üye olmak için ilk anlaşmayı İsmet İnönü imzaladı."

"Avrupa Türkiye'den vazgeçemez. Ama Türkiye de Avrupa'dan vazgeçemez.
Osmanlı aslında bir Avrupa devletidir. Kimse unutmasın."

"Biz Batı uygarlığının bir parçasıyız. Ama bu sırtımızı Ortadoğu'ya dönelim
anlamına gelmemeli. Her tarafla dost iyi ilişkiler kuracağız."

"
Türkiye'yi dikta yönetimlerinin olduğu bir sürecin içine mi sürükleyecekler?
Buna izin vermeyiz. Bir kişi bile kalsak buna izin vermeyiz."

"Türkiye'yi yönünü çevirdiği uygar dünyadan kimse alıkoyamaz. 

Bunun mücadelesini yaparız.. Ölümüne yaparız."

"Öyle birileri kalkacak, oy çokluğu ile biz bunları yaptık, bunları yapacağız,
el kaldırdık indirdik. O kadar kolay değil arkadaşlar. 

Bunun mücadelesini yaparız. Bu bizim görevimizdir."

**********

Türkiye'yi emperyalizmin kapısına bağlı tutmak niçin sizin göreviniz oluyor?
Bu görevi size kim verdi Kemal Bey?

Türkiye'nin bağımsızlığı uğruna değil de, tam tersine emperyalizme bağımlı
kalması için ölümüne mücadele vermek Atatürk'ün kurmuş olduğu partiye
yakışıyor mu?


"Türkiye'nin yönünü çevirdiği uygar dünya" dediğiniz emperyalizmin Vietnam'-
da, Şili'de, Nikaragua'da, Cezayir'de, Ruanda'da, Kongo'da, Irak'ta, Suriye'-
de, Libya'da ve daha nice ülkelerde işledikleri cinayetleri biliyoruz. Siz buna
uygarlık mı diyorsunuz? İstiklal Marşı şairimiz sizin uygarlık dediğiniz şeyin
tek dişi kalmış canavar olduğunu açıklamıştı. Bu canavarı mı savunuyorsunuz?
Kurtuluş Savaşımızı bu canavara karşı vermedik mi?

Ülkemizi bölmek isteyen, PKK'yı destekleyen sizin uygar dünya dediğiniz ABD,
AB ve NATO değil mi? Bu sözde uygar dünya ülkemizde hep Atatürk düşman-
larını, gericileri destekleyip iktidara getirmedi mi? "Kemalizmin sonu geldi, bu
adamın resimleri burada ne arıyor" diyen de onlar değil mi?


Demek onlar uygar, Türkiye'nin tekrar Kemalist çizgiye gelmesini savunan,
ülkemizin bölünmesine karşı çıkan Şangay ülkeleri diktatör, öyle mi?

Atatürk "Bizi mahvetmek isteyen emperyalizmle savaşımı meslek edinmiş
insanlarız" diyordu. Siz emperyalizme köleliği meslek edindiniz, çok yazık.

Atatürk resmini tantana ile Meclis duvarına asıp göz boyayarak Atatürkçü
olunmaz. Emperyalizme karşı mücadele ederek Atatürkçü olunur.

Madem Avrupa Birliği'ne köle olacaktık, o zaman niye Kurtuluş Savaşı verdik?
Savaşmasaydık, teslim olsaydık zaten o zaman Avrupa Birliği'ne girmiştik.

O zaman da sizin gibi mandacılar vardı. İngiliz himayesi, Amerikan mandası
isteyip durmuşlardı. Atatürk hepsini elinin tersi ile itti.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde düşmanın yanındasınız, düşman adına
ülkemize kurşun sıkıyorsunuz. Tarihe işte böyle geçeceksiniz.

ABD'nin, AB'nin, NATO'nun sözcülüğünü yapmaktan vazgeçin.


**********
arşiv:

NATO ve CHP aynı telden tıngırdattı   
25 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/nato-ve-chp-ayn-telden-tngrdatt.html
Şangay Enerji Kulübü 2017 Dönem Başkanı Türkiye 
24 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/sangay-enerji-kulubu-2017-donem-baskan.html

Şangay için Rusya'nın yanıtı  
23 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/sangay-icin-rusyann-yant_96.html

CHP Şangay'a burun kıvırdı, dudak büktü  
22 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/chp-sangaya-burun-kvrd-dudak-buktu.html

NATO'nun derdi CHP'yi gerdi 
3 Ekim 2013
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2013/10/natonun-derdi-chpyi-gerdi.html
CHP, NATO, ABD Dışişleri ve Ricci, birlikte feryadı bastılar 2 Ekim 2013

 
**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder