22 Temmuz 2016 Cuma

İmam Hatip orduyu böler

Bir kötülük tarihe gömülürken başka kötülüklerin tohumunu
atmamak gerekir.

Fethullah Cemaati ordudan tasfiye edilirken imam hatiplilerin
orduya sokulması girişimi bu kapsamdadır.

İmam hatiplilerin de orduya alınması, cemaat ve tarikatların
ordu içinde yuvalanmalarının önünü açar.

Bunlardan dış güçlerin desteğini alan tarikat, tıpkı Fetocu Çete
gibi güçlenir. Diğerleri ile çatışmaya girer. Bugünkünden daha
beter bir durum ortaya çıkabilir.
Aydınlık, 22 Temmuz 2016

Tarikat içindeki alt-üst ilişkileri, ordunun alt-üst ilişkilerinin önündedir.
Burada yuvalanan tarikat müridi komutanının değil, tarikat şeyhinin
istediği gibi davranır. Emir - komuta zinciri dağılır. Bu, ordunun dağılması
ve her türlü kötülüğün ortaya çıkmasına ortam hazırlar.

Fethullah Cemaati'nin ordu içindeki örgütlenmesinin sonucunu gördük.
Aynı durumun yine ortaya çıkmasına izin verilmemelidir.

On Tayyip bir araya gelse, tarikatların örgütlenmelerini ve eylemlerini
denetleyemez. Bunlar bir nevi gizli örgüt, FETÖ örneği ortada.

"Silahlı Kuvvetlerde iki-üç gurup olur ve iç savaş çıkar." diyor E. Korg.
İsmail Hakkı Pekin.
Aydınlık, 22 Temmuz 2016

Sabahattin Önkibar 'ın da saptadığı gibi, bugün ordu içinde
az sayıda da olsa diğer cemaatlere mensup subaylar var.
(Aydınlık, 22 Temmuz 2016)

Bunların içinde en baskın olanları
Nurcular ve Menzilciler.
Bu saptamayı Önkibar'a aktaran E. Korg. İsmail Hakkı Pekin,
eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, Vatan Partisi
Genel Başkan Yardımcısı.

Önkibar diyor ki: Tamam, bunlar bugün belki tehdit olmaz ama
tasfiye edilmeli. Çünkü ilerde güçlenip tehdit oluşturabilirler.

"Emri komutanından değil de şeyhinden alan bir yapıya
ordu  denmez"
  diyor Önkibar.

Bir orduda tek bir emir-komuta zinciri olur. İçinde üç-beş ayrı
emir-komuta odağı olan yapıya ordu denemez doğal olarak.


**********

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Tümamiral Soner Polat:

"Ordunun dengesi bozulur, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ruhu gider.
Milli hassasiyetleri olmayan bir ordu rahatlıkla yabancı devletlerin
kontrolüne girebilir."

"Darbenin oluşmasındaki en önemli nokta, AKP'nin ordudaki terfi
düzenine müdahale etmesidir. Eğer terfiler normal seyrinde gitse
idi, bu darbe olmazdı. Bu darbeye girişinlerin çoğunluğu, bizler
Silivri'ye atıldıktan sonra terfi ettirildiler. Yüzde 80'i Tuğamiral, yani
AKP iktidarı döneminde terfi edenler. Sorunu AKP yarattı."

"Sıkıntınn kaynağı, Atatürkçüleri Silivri'ye Hasdal'a kapatıp darbecile-
rin önünü açan AKP zihniyetidir."


"İmam hatiplileri doldururlarsa TSK imamın ordusu olur. O da Fethullah'ın
türevi olur, en sonunda emperyalist devletlerin güdümüne girer."


**********
arşiv:
Topçu Kışlası'nda ısrar eden çarpılır   21 Temmuz 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/07/topcu-kslasnda-srar-eden-carplr.html
**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder