20 Temmuz 2016 Çarşamba

Balyoz sanıkları komutanlığa atandı

Aydınlık, 20 Temmuz 2016

"Darbeyi Tayyip tezgahladı" yorumu yapan arkadaşlar ister istemez
şu duruma düşüyorlar:
1- Amerika'nın suçunu örtmek
2- Fetocu çetenin suçunu örtmek
3- Tayyip'in böyle bir çakma darbe yaptırabilecek kadar örgütlü ve
     güçlü olduğu izlenimi uyandırmak.

Eğer Tayyip bu kadar güçlü ise, bir kenara çekilip oturalım, ağlayalım.
Çünkü bu kadar güçlü bir kişiye karşı mücadele etmenin anlamı yok.


Bu arkadaşlar da ağlıyorlar zaten: "İşte şimdi Tayyip çok güçlendi, orduyu,
polisi, yargıyı, devlet organlarını kendi adamları ile dolduracak, Anayasa'yı
değiştirecek, başkan olacak, şeriat getirecek, hüngür hüngür."


Bunlar son derece yanlış değerlendirmelerdir.
Bu arkadaşlar Tayyip'i gözlerinde o kadar büyütmüşlerdir ki, her olayda onun
parmağını arar duruma gelmişlerdir. "Her şeye kadir Amerika" yanılgısının
yerini "Her şeye kadir Tayyip" yanılgısı almıştır.

Gerçekte durum hiç de öyle değil.

Aydınlık, 19 Temmuz 2016

Fetocu komutanlar görevden alınınca yerlerine Tayyipçi komutan atanamıyor.
Niçin? Çünkü Tayyipçi komutan yok.

Niçin Fetocu komutan var da Tayyipçi yok?
Çünkü Feto 40 yıldır orduya, polise ve yargıya mürit yetiştirdi. Işık evlerinde
küçük yaşlarda başlayarak kendine bağladı, özel dersler vererek sınavlara
hazırladı, onları harp okullarına ve hukuk fakültelerine yönlendirdi.

Fetocu bir General, Fetocu bir Anayasa Mahkemesi Üyesi çocukluk çağların-
dan beri onyıllar boyunca süren çalışmalar sonucunda oralara geldiler.

Ergenekon ve Balyoz tertipleri kimlere  yaptırıldı? Fetocu askerler, polisler,
savcılar ve hakimlere. Neden? Çünkü Tayyip'in bu kurumlarda kadrosu yoktu,

zorunlu olarak Fetocularla çalıştı.

Şimdi Fetocular temizleniyor, yerlerine Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler atanıyor.
Ordu içindeki Amerikancı şeriatçı yapılanma çökertiliyor, bizim arkadaşlar buna
sevineceklerine "Ordu Tayyip'in eline geçecek" gibi inanılmaz bir kuruntuya
kapılarak dövünüyorlar.

Aydınlık, 20 Temmuz 2016

Tayyip Bey'in elinin altında Açılım'ı kabul edecek, PKK ile mücadeleyi
sona erdirecek, Kürt Koridoru'nun oluşmasına göz yumacak komutanlar
yok. Yani Tayyipçi komutan yok.

Açılım'a geri dönmek, PKK ile mücadeleyi sona erdirmek için darbe girişimi
yapan Fetocu komutanlar bozguna uğradılar ve tasfiye ediliyorlar.

Fetocularla, dolayısıyla ABD ile arası bozulan Tayyip Bey, iktidarını devam
ettirebilmek için önce Ergenekon ve Balyoz tertiplerinden vazgeçti, sonra
da Açılım'ı sonlandırarak yurtsever komuta kademesinin desteğine sığındı.

Bu yüzden, artık Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanlığı görevini yerine geti-
remiyor. Onun yerine getiremediği bu görevi devralmak için kalkışma yapan
Fetocu Çete yenildi. Bu görevi yapabilecek başka bir yapılanma şu anda
mevcut değil.

Tayyip Bey teslim olmuştur. O dahil hiç kimse bundan böyle ordunun elini
tutamaz, PKK ile Açılım yapamaz. Bu defter kapanmıştır.

Bizim arkadaşlar bu olguya sevinecekleri yerde dövünüyorlar, anlaşılır gibi
değil.

Aydınlık, 20 Temmuz 2016
arşiv:
ABD'nin iktidarları belirleme dönemi bitti   19 Temmuz 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/07/abdnin-iktidarlar-belirleme-donemi-bitti.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder