28 Şubat 2017 Salı

Suriye Ordusu Menbic sınırına ulaştı

El Bab güneyindeki Tadif beldesini geçen gün alan Suriye Ordusu doğuya
doğru hareket ederek Nebate (Nabatah), Cab el-Sultan (Jub al Sultan) ve
Cab el-Hali (Jub al Khali) köylerini IŞİD'den alarak Menbic sınırına ulaştı.

TSK - ÖSO ise Um Şukeyf (Umm Shukayf) ve Zammar köylerini aldı.

SAO ile ÖSO bölgesi arasındaki 3 köyde IŞİD çembere alınmış oldu.

Suriye Arap Ordusu (SAO) ve ÖSO'nun aldığı bölgeler aşağıdaki 27 Şubat
saat 16:59 haritasında kesik çizgilerle gösterilmiş.

27 Şubat 2017 -- Saat 16:59

TSK-ÖSO saat 17'den sonra SAO ile arasında kalan 3 köyü de (Cab
Mesani, Sukkariye ve Tafriat) aldı. Saat 22:53 sularında harita aşağıdaki
duruma geldi.

SAO ile ÖSO arasındaki bölgede IŞİD'in elinde bir tek köy kaldı.

Aşağıdaki haritada 25-27 Şubat arasında ÖSO'nun aldığı yerler açık yeşil,
SAO'nun aldığı yerler koyu pembe renkle gösterilmiş.

27 Şubat 2017 -- Saat 22:53

Böylece Fırat Kalkanı (TSK destekli ÖSO) ile IŞİD'in teması kesilmiş oldu.
Fırat Kalkanı şu anda güneyde Suriye Arap Ordusu bölgesi ile, doğuda
PKK-PYD denetimindeki Afrin bölgesi ile, batıda da PKK-PYD denetimindeki
Menbic ile komşu durumda.

Fırat Kalkanı artık güneye doğru ilerleyemez. İlerlemeye kalkarsa Suriye, İran
ve Rusya ile savaşa girmeyi göze almış demektir ki, bu intihar olur.

Fırat Kalkanı Azez'in batısına doğru da ilerleyemez. Çünkü Suriye Ordusu bura-
daki
PKK-PYD ve diğer Kürt guruplar ile anlaşma yaparak kuzeye doğru iler-
ledi ve Minnig Hava Üssü kuzeyinde Fırat Kalkanı ile komşu oldu (En üstteki
harita). Böylece tek kurşun atılmadan Tel Rifat ve Minnig'e (Minaq) Suriye
bayrağı çekildi.

Bakınız:
https://www.almasdarnews.com/article/suriye-hukumeti-halepte-ulusal-uzlasi-gorusmelerini-baslatti/

Anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve Afrin'in tümünün silah atılmadan
Suriye Ordusu'nun denetimine girmesi hedefleniyor. Bu yüzden Fırat Kalkanı
Afrin'e girmeye kalkışırsa büyük bir ihtimalle
Suriye Ordusu + PKK-PYD +
diğer Kürt gurupların
ortak direnişi ile karşılaşacaktır.

Fırat Kalkanı'nın Menbic'e doğru hareket etmesi olasılığına karşı ABD şehir
etrafında olağanüstü emniyet tertibatı alıyor, buradaki PYD-PKK güçlerine
zırhlı araçlar dahil her türlü silah takviyesi yapıyor. Dolayısıyla ABD ile çatış-
mayı göze almadan buraya girmek de pek mümkün görünmüyor.

Fırat Kalkanı hareket kabiliyetini kaybetmiş görünüyor. Böyle olması daha iyi
çünkü El Bab'ın da alınması ile Afrin ve Menbic'in birleşmesi önlendi, görev
tamamlandı. Yapılacak iş, Fırat Kalkanı bölgesini Suriye Ordusu'nun deneti-
mine vermek için görüşmelere başlamak ve bir an önce Suriye'den çıkmak.

Rakka ise tam bir mavra.

**********
arşiv:

Yıldırım harekatı: El Bab düştü    24 Şubat 2017

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/yldrm-harekat-el-bab-dustu.html

Suriye ve El Bab güncel harita  20 Şubat 2017

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/suriye-ve-el-bab-guncel-harita.html

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder