24 Aralık 2016 Cumartesi

Yobazlık Atlantik'te, çağdaşlık Avrasya'da

Bir kısım Atatürkçülerimizin, sosyal demokratlarımızın, aydınlarımızın
son derece büyük bir yanılgısı var.

Onlara göre medeniyet, çağdaşlık, laiklik Batı'da, ABD ve Avrupa'da,
yani Atlantik'te. Onun için Avrupa Birliği, NATO diyor, başka bir şey
demiyorlar.

Onun için Kılıçdaroğlu "Bir kişi bile kalsak ölümüne mücadele ederiz,
Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'yi sokmayız" diye feryat ediyor.

Bakınız:
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/turkiyenin-abden-kopmasna-izin-vermeyiz.html


**********

Yine onlara göre, Avrasya'ya yaklaşırsak şeriata kayarız.

Ancak hayat onların bu görüşlerini doğrulamıyor. Tam aksine, Atatürk'ün
vasiyetini çiğneyerek Sovyetler ile dostluğu bozup Batı kampına katıldıktan
sonra laiklikten adım adım uzaklaşıp bugünlere geldik.

Evet, laiklik Batı'da var, ama Batı laikliği yalnızca kendisi için istiyor.
Kendisi dışındaki dünyaya ise yobazlığı dayatıyor, geri bıraktırıp
rahatça sömürebilmek için.

Fransa Başkanı Şarl döGol'a (Charles de Gaulle) bir gazeteci soruyor:
"Sömürgemiz olan Cezayir'de laikliği niçin uygulamıyoruz?" Yıl 1960.
Yanıt aynen şöyle: "Laiklik Fransa için gereklidir, Cezayir için değil."

Günümüzde de değişen bir şey yok.

**********

23 Aralık 2016 günlü Aydınlık gazetesinde Rafet Ballı şu örnekleri veriyor:

Yıl 2003. ABD Irak'ı işgal etti. "Diktatörü yıktık, demokrasi getirdik" dedi.
Saddam döneminde Irak laik, üniter bir devletti. Amerika, Irak için yeni bir
Anayasa yazdı. Bu Anayasa Irak'a federasyonu ve şeriatı getiriyordu.
ABD'nin hazırladığı Irak Anayasası'nın 2. Maddesi aynen şöyle:
"Devletin resmi dini İslam'dır ve yasamada temel bir kaynaktır.
İslam'ın değişmez hükümleri ile çelişen yasa çıkarılamaz."

Yıl 2011. ABD Suriye'yi hedef aldı. "Diktatörü devirip demokrasi getireceğiz"
dedi. Kimlerle birleşip demokrasi getirecekti: Şeriatçı AKP hükumeti, şeriatçı
Suudi Arabistan, şeriatçı Katar, El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra ve bilumum
şeriatçı sözde ılımlı muhalifler ve de PKK'nın Suriye kolu PYD. Demek ki, tıpkı
Irak'ta yaptığı gibi, laik ve üniter Suriye yıkılacak, yerine İslami bir Anayasa
ile federasyon getirilecekti.


Yıl 2011. ABD diktatörü devirip demokrasi getirmek için Libya'ya müdahale
etti. Laik ve üniter Libya yıkıldı, şeriatçıların yönetiminde federasyon bile değil,
paramparça bir Libya ortaya çıktı.

Yıl 2012. ABD, Mısır'da şeriatçı Mursi'nin işbaşına gelmesini destekledi.
Yıl 2012. ABD, Tunus'ta laik rejime karşı şeriatçı kalkışmayı destekledi.

Bu laik devletleri şeriatçı devletlere dönüştürme operasyonlarında Avrupa Bir-
liği ve Sosyalist Enternasyonal hep ABD ile birlikte hareket etti.


**********

Moskova'da toplanan Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Suriye
konusunda imzaladıkları 8 maddelik bildirinin ilk maddesi şöyle:


ABD ve AB, yani "medeni, çağdaş, laik" Atlantik ülkeleri laik ve üniter
Suriye devletini yıkıp şeriatçı ve federatif bir Suriye kurmak isterken,
Avrasya ülkeleri laik (seküler) ve üniter Suriye'yi savunuyor.

Avrasya kuvvetleri Batı saldırısına karşı direndi ve kazandı. Batı'nın
Suriye'de laik rejimi yıkıp şeriatı getirme projesi engellendi.


**********

Moskova Bildirisi'nin üç imzacısına dikkat:
Rusya: Laikliği şart koşması normal.
İran: Doğrudan şeriat rejimi. Buna rağmen "Laik Suriye" istiyor.
Türkiye: İslamcı AKP tarafından yönetiliyor.
              Buna rağmen "Laik Suriye" isteyen bildiriyi imzalıyor.

Neden?

Çünkü Avrasya'da yobazlığa yer yok.


**********

Her üç ülke de "Üniter Suriye" istiyor.
Bildirinin vurgusu: "Suriye Arap Cumhuriyeti"
"Çok sayıda etnik yapı barındıran, çok dinli, mezhepçi olmayan, demokratik
ve seküler (laik) bir devlet"
PKK-PYD kantonlarına, Nusayri - Sünni - Dürzi federatif bölgelerinden
oluşturulmak istenen federasyona geçit yok.


Neden?

Çünkü Avrasya'da ayrılıkçılığa, bölücülüğe yer yok.

**********

Bu apaçık gerçeklere rağmen hala daha "Avrasya'ya katılırsak şeriat gelir,
çağdaşlık Avrupa'da, Amerika'da" demeye devam edenleri 2 gurup altında
değerlendirebiliriz:

Bunu samimi olarak söylemeye devam edenler IQ testi yaptırmalı.

Diğer gurup CIA'nın, Avrupa Birliği'nin veya Soros'un psikolojik savaş eleman-
larından oluşmaktadır.

**********
arşiv:

Herkes safını seçsin, CESUR OLUN     28 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/herkes-safn-secsin-cesur-olun.html
Türkiye'nin AB'den kopmasına izin vermeyiz   26 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/turkiyenin-abden-kopmasna-izin-vermeyiz.html

NATO ve CHP aynı telden tıngırdattı   
25 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/nato-ve-chp-ayn-telden-tngrdatt.html
Şangay Enerji Kulübü 2017 Dönem Başkanı Türkiye 
24 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/sangay-enerji-kulubu-2017-donem-baskan.html

Şangay için Rusya'nın yanıtı  
23 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/sangay-icin-rusyann-yant_96.html

CHP Şangay'a burun kıvırdı, dudak büktü  
22 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/chp-sangaya-burun-kvrd-dudak-buktu.html

NATO'nun derdi CHP'yi gerdi 
3 Ekim 2013
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2013/10/natonun-derdi-chpyi-gerdi.html
CHP, NATO, ABD Dışişleri ve Ricci, birlikte feryadı bastılar 2 Ekim 2013

 
**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder