22 Aralık 2013 Pazar

TBMM'nin Barzanistan kurulmasına yardım suçu

İstisnasız tüm T.C. hükümetleri, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti yani Barzanistan kurulması için Amerika'ya yardımcı oldular. Böylece, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den kopartılacak topraklar üzerinde Büyük Kürdistan kurulmasını öngören Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi için ilk adım atılmış, Irak parçalanmıştı. Şimdi sırada diğer 3 devletin parçalanması vardı.

Ocak 1991'de ABD Irak'a saldırdı ve kuzeyde bir Kürt ayaklanması kışkırttı. Saddam ayaklanmayı bastırınca, ABD, Silopi ve İncirlik'te konuşlandırdığı Çekiç Güç vasıtası ile, Irak Ordusu'nun kuzeye geçmesini önledi. Böylece, ABD himayesinde Barzani devleti fiilen kurulmaya başlandı. 

ABD işbirlikçisi tüm Türkiye Hükümetleri, Çekiç Güç'ün görev süresini her defasında uzatmak sureti ile, Barzanistan'ın kurulmasına yardımcı oldular.

İşte Çekiç Güç oylamalarından birkaç kesit:

***********

1
Muhalefetteki DSP'nin Genel Başkanı Ecevit, 
TBMM Genel Kurulu'nda kendi adına konuşuyor.

Tarih: 27 Haziran 1995.. Tansu Çiller'in hükümette olduğu dönem.
Konu: "Çekiç Güç" (Kuzeyden Keşif Harekatı) için oylama
Yer: TBMM Kürsüsü

Ecevit, çok doğru tesbitler yaparak Çekiç Güç'e şöyle karşı çıkıyor:

"Çekiç Güç'e verilen işlevle, Kuzey Irak'ta ve Türkiye'de huzur sağlanacaktı.......ancak Güneydoğu Anadolu'da -o da sınırlı ölçüde- eylem yapabilen PKK, bu düzenlemeyle birlikte, Kuzey Irak'a yerleşebilmiştir.

Müttefiklerince oyuna getirilen Türkiye, .....huzur sağlama düzenlemesiyle güya, Irak'ın bölünmesine yol açılmayacaktı. Oysa, Irak fiilen bölündüğü gibi, Türkiye de bölünme baskısı altına girmiştir; hem de yalnız PKK'dan değil, müttefiklerinden de gelen bölünme baskısıyla karşı karşıyadır.

"Huzur sağlama düzenlemesiyle, güya, Kuzey Irak'ta bir Kürdistan Devleti kurulması amaçlanmıyordu; fakat kendi güdümlerinde böyle bir devlet oluşturmak için, başta ABD olmak üzere, bazı müttefikler, ellerinden gelen her çabayı göstermiş ve göstermektedirler. Üstelik, Türkiye'yi de bu tertibe alet etmişlerdir. Saddam yönetiminin Kuzey Irak Kürtleriyle uzlaşması ve sınırlı da olsa bir demokratikleşme planı üzerinde anlaşması ise, ABD'nce engellenmiştir."

"Türkiye'yi yönetenler, 'Körfez bunalımı sürecinde bir kez yanlış otoyola girmiş bulunduk, artık geri dönemeyiz' der gibi bir davranış içindeler. Oysa yanlış otoyoldan geri dönüş kolay olmasa bile imkansız değildir. Yanılgıya kapılıp yanlış yola girmek mazur görülebilse bile, yanlışlığın farkına varıldıktan sonra o yolda direnmenin mazereti yoktur.
(DSP ve MHP sıralarından alkışlar).

"Türkiye, yanlışlıklarda direnmeye de, müttefiklerinin kurbanı olmaya da, müttefiklerinin hatırı için intihar etmeye de mecbur değildir."
(DSP ve MHP sıralarından alkışlar).

***********

2
Abdülhalik Mehmet Çay (MHP Milletvekili, Devlet Bakanı) 
TBMM'de Hükümet adına konuşuyor.

4 yıl önce Ecevit'in Çekiç Güç karşıtı konuşmasını alkışlayıp Çekiç Güç'e hayır oyu veren MHP, şimdi Çekiç Güç'ü savunuyor. DSP de alkışlıyor.

Tarih: 9 Haziran 1999... DSP-MHP-ANAP Üçlü Koalisyon dönemi.
Konu: "Çekiç Güç" (Kuzeyden Keşif Harekatı) için oylama
Yer: TBMM Kürsüsü

Abdülhalik Mehmet Çay (MHP) şöyle diyor:

"....harekatın devamı, dış politikamız dengeleri açısından önem taşımaktadır. Harekat, ülkemize, Irak konusunda ve bölgede olumlu, yapıcı ve etkin bir rol oynama imkanı vermektedir."

"...Harekata katılan ülkeler, PKK'nın eli kanlı bir terör örgütü olduğu hususunda bizimle aynı görüşü paylaşmaktadırlar..."

"...ABD,...Öcalan'ın....Türkiye'ye getirilmesi ve adalet önüne çıkarılması sürecini çok olumlu bir tavırla izlemiştir."

"..ABD tarafı bize, görüşlerimizi anladığını, Irak'a ilişkin tüm uygulamalarda Türkiye'ye karşı şeffaf davranılacağını, itirazımızı celbedecek adımlar atılmayacağını taahhüt etmiştir."

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kuzeyden Keşif Harekatı'nın görev süresinin uzatılması yolunda yetki verilmesini talep eden tezkerenin kabulünü..."
(DSP ve MHP sıralarından alkışlar).

Halbuki ABD Öcalan'ı yağla balla besleme sözü alarak teslim etmiş yani canını kurtarmıştı, adil yargılama konusunda açıklamalar yaparak da Türkiye'yi zan altında bırakmış ve baskı yapmıştı... ABD, Öcalan'ı Suriye'den kendi denetimine almak için kurtarmıştı. 

MHP, tüm bu gerçeklerin üzerini örterek ABD'nin Kürt devleti kurma planına DSP ile birlikte canla başla yardımcı oluyor.

4 yıl önce muhalefette iken ABD'yi Kürdistan kurmakla suçlayan DSP ve MHP, hükümeti kurunca sıkı Amerikancı olmuşlar ve Kürdistan kurması için ABD'ye yol vermişlerdir.

***********

3
MHP Grubu adına Şevket Bülent Yahnici konuşuyor

Tarih: 9 Haziran 1999
Konu: "Çekiç Güç" (Kuzeyden Keşif Harekatı) için oylama
Yer: TBMM Kürsüsü

MHP açıkça Irak'ın bölünmüş olmasını ve Barzanistan'ın kurulmuş olmasını kabul ediyor, Çekiç Güç'ün kurduğu Kürt devletini Saddam'dan korumaya devam etmesi maksadıyla görev süresinin uzatılması için oy istiyor! Barzani devletinin kurulmasına karşı çıkılmasını "komiklik" olarak niteliyor.

Şevket Bülent Yahnici (MHP) şöyle diyor:

"Şimdi arkadaşlar, hepimiz ellerimizi vicdanımıza koyalım ve düşünelim,.....Irak'ın bugün toprak bütünlüğünün mevcut olduğu söylenebilir mi? Böyle bir şey yok. Irak fiilen bölünmüş bir devlettir. Irak diye bir devlet yoktur dünyada."

"36. paralelin kuzeyini haritada Irak devletinden hariç görmek ve tutmak gerekmektedir....Kuzey Irak'ta ayrı bayraklar dalgalanmaktadır. Türkiye'deki politikacılar, artık Irak konusunda bir gerçeği kabul edelim..."

"O zaman, Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak'ın siyasi birliğini korumak filan gibi çok ütopik kalan ve bana göre de artık komik hale gelen sözlerden vazgeçmemiz gerektiği inancındayım."
(DSP ve MHP sıralarından alkışlar).

***********

4
Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine MHP milletvekilleri, DSP ve ANAP milletvekilleri ile birlikte, Kürt Devleti kurması için Çekiç Güç'ün görev süresini uzatıyorlar 9 Haziran 1999

26 Aralık 1999 bir daha
28 Haziran 2000 bir daha
17 Aralık 2000 bir daha
27 Haziran 2001 bir daha
25 Aralık 2001 bir daha
18 Haziran 2002 bir daha

Evet, tam 7 defa ABD'ye Kürt Devleti kurması için izin veriyor MHP + DSP + ANAP milletvekilleri..

Devlet Bahçeli + Bülent Ecevit + Mesut Yılmaz önderliğinde

***********

5
MHP Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu TBMM'de konuşuyor:

Tarih: 17 Aralık 2000
Konu: "Çekiç Güç" (Kuzeyden Keşif Harekatı) için oylama
Yer: TBMM Kürsüsü

Bakın Çakmakoğlu (MHP) milletimizi nasıl aldatıyor, Çekiç Güç için nasıl oy istiyor, 5 sene önce söylediklerinin tam aksini nasıl çekinmeden söylüyor:

"Kuzeyden Keşif Harekatı'nın tabi olduğu ilkelerin başında Irak'ın siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün muhafazasının yer aldığının, tekrar tekrar altını çizmek istiyorum.

"Harekata katılan ülkeler, PKK'nın kanlı bir terör örgütü olduğu hususunda, bizimle aynı görüşü paylaşmaktadırlar.....Bu şekilde harekata katılan ülkelerin, özellikle ABD'nin, uluslararası alanda ülkemizden yana, açık ve kuvvetli tavır aldıkları da, bu sebebe dayalı olarak görülmektedir."

MHP'li Bakan, PKK'yı Kandil'de barındıran, eğiten ve besleyen ABD ordusunu sanki PKK ile mücadele ediyormuş gibi göstermektedir.

***********

6
Üçlü koalisyon döneminde, Çekiç Güç koruması altında, ABD Kongresi'nin kabul ettiği "Kuzey Irak'a parasal yardımlar"la bölgede Kürt idari yapısı oluşturuluyor,

CIA kontrolündeki NGO lar Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a serbestçe girip Kürtleri örgütlüyor, Peşmergeler düzenli birliklere dönüşüyor, meclisi, hükümeti, polisi olan bir devlet yapılanmasına gidiliyor, Türkiye sınırının karşısına "Kürdistan'a Hoş Geldiniz" tabelası asılıyor, bölgeye girenlerin pasaportlarına "Kürdistan" damgası basılıyor.

Bunlardan çok hoşlanan MHP + DSP + ANAP ortaklığı tam 7 defa bu işlerin daha güvenli yürütülmesi için Çekiç Güç'e EVET oyu veriyor.

Sözde Atatürkçü DSP, sözde milliyetçi MHP el ele kol kola işte böyle Kürt devleti kuruyorlar ABD ile birlikte.

***********

7
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın toplantısı.

Tarih: 27 Şubat 2003
Yer: MHP Genel Merkezi

AKP hükümeti döneminde MHP muhalefete geçti ya, bakın neler diyor Sayın Bahçeli:

"Türkiye'nin milli varlığını, güvenliğini ve geleceğini doğrudan ilgilendiren Kuzey Irak'taki 'Kukla Devlet girişimleri' konusunda hangi tedbirler alınmıştır? Yoksa oldu bittiye razı mı olunmuştur??"

Güler misiniz, ağlar mısınız. 4 sene boyunca Kukla Devleti kurması için Çekiç Güç'e oy veren ben miydim??

4 sene önce, 9 Haziran 1999'da
"O zaman, Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak'ın siyasi birliğini korumak filan gibi çok ütopik kalan ve bana göre de artık komik hale gelen sözlerden vazgeçmemiz gerektiği inancındayım."
diye Meclis kürsüsünden Barzanistan'ı savunan ben miydim?

***********

Muhalefette doğru söyleyen partilerin iktidara gelince Kürt devleti taraftarı olmasının nedeni ABD'ye, NATO'ya ve AB'ye körü körüne bağlılıktır.

"AB'ye tam üye olmak hedefimizdir" diyen bir parti, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin Büyük Kürt Devleti kurma amacı ile ABD tarafından parçalanmasına karşı duramaz.

Çekiç Güç'e evet oyu verip Irak'ın kuzeyinde Barzanistan kurması için ABD'ye yardımcı olan partilerin bugün de "Esad diktatör" diyerek Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti kurması için ABD'ye yardımcı olmaya devam ettiklerini görüyoruz. CHP ve MHP'nin bugün yaptıkları budur.

ABD, NATO ve AB taraftarı olduğunuz müddetçe Atatürkçülüğünüz de, milliyetçiliğiniz de, sağcılığınız da, solculuğunuz da göstermelik olmaktan, halkı aldatma amaçlı olmaktan öte gidemez.

***********

Kaynak; 
Emcet Olcaytu ; Devlet Bahçeli'nin Dokuz Sabıkası, 
Kaynak Yayınları, sayfa 36 - 46

***********

1 yorum:

  1. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Bunlar milleti ahmak sanıyorlar. Tam tersine kendileri ahmak! Bu partiye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunlar alacakları aylık maaşlara bakıyorlar. Bir partiye her yerden saldırıyorlar, dürüstsen ve vatan millet sevdalı isen ortak paydalarda buluşur hükümet kurmaya yardım ederdin. Herşeye hayır diyerek neyi amaçladığını kendisi birkez olsun açıklamadı.

    YanıtlaSil