7 Temmuz 2017 Cuma

KK emperyalizmi Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Gandi dediler. Hindistan'ın İngiliz emperyalizminden kurtulması için
Tuz Yürüyüşü yapmıştı. Ona benzeterek Gandi Kemal dediler.

Sivri akıllı bir arkadaş çıtayı yükseltti. Uzun Yürüyüş dedi. Çin Komünist
Partisi ve Mao ülkeyi Japon emperyalizminden kurtarmak için yürümüştü.
Neredeyse Mao Kemal demek istedi.

Ancak arkadaşlar acaba ne dediklerinin farkındalar mı? Gandi ve Mao
emperyalizmi ülkelerinden kovmak için yürüdüler. Kemal ise emperyalizmi
Türkiye'ye müdahaleye çağırmak için yürüyor. Onlarla taban tabana zıt.

Kılıçdaroğlu, sözde Adalet Yürüyüşü'ne DÜNYAYA BİR ÇAĞRI ile başladı.
Yani batı dünyasına, emperyalizme çağrı yaptı. Bakınız:


CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün rengi turuncu   17 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/chpnin-adalet-yuruyusunun-rengi-turuncu.html

**********

CHP Gurup Başkanvekili Engin Altay, 14 Haziran 2017 günü Enis Berberoğ-
lu'nun tutuklanması üzerine İstanbul Adalet sarayı önünde şöyle demişti:

"Gün gelecek, bu dosyalar nedeniyle
Tayyip Erdoğan uluslararası mahke-
melerde savaş suçlusu olarak
yargılanacaktır."


Bunun anlamı, PKK'nın hendeklere gömülmesi ve Fırat Kalkanı Harekatı do-
layısıyla Tayyip Bey'in emperyalist mahkemelerde (tıpkı Miloşeviç gibi) yargı-
lanması talebidir. Kılıçdaroğlu, Tayyip Bey'i oradan indirmek için emperyaliz-
mi göreve davet etmektedir. Yürüyüş bunun devamı.

Bu sözler, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü küresel güçlere seslenerek
başlatması ile örtüşüyor.

Buna göre PKK ile savaşanlar savaş suçlusu, PKK ve yardakçısı FETÖ ise
diktatörlüğün mağduru özgürlük savaşçıları olmaktadır.

Aslında açılışı E. Tuğa. Türker Ertürk yapmıştı. Fırat Kalkanı Harekatı'na baş-
lamak üzere olan Türkiye'yi uluslararası mahkeme ile tehdit etmişti. Bakınız:


Türker Ertürk'ün Fırat Kalkanı ayıbı  24 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/turker-erturkun-frat-kalkan-ayb-besinci.html

**********

Kılıçdaroğlu İngiliz Dı Gardiyın (The Guardian) gazetesine yürüyüş hakkında
bir makale yazdı. Makalenin başlığı:
"Türkiye'nin otoriter bir rejime sürüklen-
mesini durdurmak için yürüyoruz"


Kılıçdaroğlu, yazısında, Batılı emperyalist devletlerin istihbarat raporlarında
hoşlanmadıkları devlet yöneticileri hakkında kullandıkları
"aşırılık yanlısı
liberal olmayan popülistler ve diktatörler" kavramını kullandı, şöyle dedi:

"Dünya aşırılık yanlısı ve liberal olmayan popülistler (halkçılar) ve diktatörlerin
yükseldiğini görüyor. Liberal demokratlar bu durumda nasıl tepki vermeli?
Yeni demokratik araçlar geliştirmeli ve bunları uluslararası düzeyde paylaş-
malıyız."

Kendisini "liberal demokrat" sınıfına soktu. Kemalizmden sosyal demokrasi-
ye ricat etmişlerdi. Şimdi bir adım daha geri gidiyorlar.

"Uluslararası düzeyde paylaşılan demokratik araçlar". Son derece başarılı bir
diplomatik dil kullanımı. Örnek verilmezse bu dili bilmeyenler anlayamaz.
Bu araçlar şimdi Esad rejimine karşı kullanılıyor. Kaddafi ve Saddam rejimle-
rine karşı da kullanıldı. Miloşeviç'e karşı da.

********** 
Makalede Esad'ı diktatör olarak suçluyor: "Ülkesini mahvetti, halkını yurt dışı-
na sığınmaya zorladı." Yani diyor ki, Suriye'ye yaptığınız gibi Türkiye'ye de
müdahale edin. Çünkü Tayyip de tıpkı Esad gibi diktatör...


**********

Makale şöyle sona eriyor:

"Yürüyüşümüz rejimin kurbanlarının bir çoğunu barındıran İstanbul'daki ceza
evinin kapılarında sona erecek. Ancak umarız adalet için toplumsal hareket,
Türkiye sınırlarının ötesinde yankı bulacak bir hareket başlatacaktır."

Kılıçdaroğlu, burada da emperyalistlerin hoşlanmadıkları ülke yönetimleri için
kullandıkları "rejim" suçlamasını kendi ülkesi için kullanmaktadır. Suriye hü-
kumeti için "rejim", Suriye Ordusu için "rejim güçleri" denildiğini hatırlayınız.

Bir de "rejim kurbanları" var. Yani PKK'lılar ve FETÖ'cüler. Bunlar hapse atıl-
dıkları için "rejim kurbanı" olmuşlardır. Adalet bunlar için isteniyor.

https://www.aydinlik.com.tr/dunya/2017-temmuz/kilicdaroglu-ndan-uluslararasi-mudahale-cagrisi

**********

Doğu Perinçek, uluslararası müdahale çağrısına sert tepki verdi:
"ABD ve AB'ye müdahale çağrısı utanç vericidir."

**********
arşiv:

Atatürk düşmanları ile birlikte yürümem   7 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/ataturk-dusmanlar-ile-birlikte-yurumem.html
CHP'nin intihar girişimi    5 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/chpnin-intihar-girisimi.html

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder