9 Temmuz 2017 Pazar

Avrupa Birliği Raporu'na Vatan Partisi'nin yanıtı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Avrupa Parlamentosu'nun 2016
Türkiye Raporu hakkında basın açıklaması yaptı.

Rapor hakkında Utku Reyhan'ın verdiği özet bilgi için bakınız:

Avrupa Birliği'nin bu küstahlığı kabul edilemez    8 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/avrupa-birliginin-bu-kustahlg-kabul.html

Av. Nusret Senem, Utku Reyhan, Av. Mehmet Cengiz
(soldan sağa) basın açıklamasında

Utku Reyhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, ABD ve AB ile bağımlılık ilişkilerine son vererek, adil ve eşit ilişkiler
kurmalıdır.

Ancak Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve refahını sağlamanın yolu, Asya ile
işbirliğinden geçer. Türkiye, FETÖ ve PKK'yı yönlendiren ABD ve AB'ye mec
bur ve mahkum değildir."


**********

"Maalesef AKP Hükumeti bu gerçeği tam olarak görmediği için, AP Raporu'-
nu "Yok hükmünde" saydığını ve değerlendirme yapmadan iade ettiğini
söy-
lemiştir. Ancak bu raporu yok hükmünde saymanız, onu yok etmemektedir.

Hükumeti Avrupa Birliği konusunda acil yaptırımlar uygulamaya çağırıyoruz.
İlk adım olarak "Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması" iptal edilmeli, sonra da
Avrupa Birliği Aday Üyeliği'nden ve Gümrük Birliği'nden çıkmak için gereken
adımlar atılmalıdır."

**********

"CHP, bütünüyle AP Raporu'nun yanındadır. Raporda yer alan FETÖ'cülerin
ve HDP-PKK Milletvekillerinin serbest bırakılması gibi birçok talep Adalet
Yürüyüşü'nün talepleri ile örtüşmektedir. Nitekim Kılıçdaroğlu
"Türkiye Erdo-
ğan'dan ibaret değildir
" diye seslenerek bu AP Programı'nı uygulamak için
görev talep etmektedir. The Guardian gazetesine yazdığı makale de bu an-
layışla tutarlıdır."

( Konu ile ilgili olarak bakınız:

KK emperyalizmi Türkiye'ye müdahaleye çağırdı 7 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/kk-emperyalizmi-turkiyeye-mudahaleye.html )


********** 
Vatan Partisi'nin Milli Hükumet Programı 3. Maddesi şöyledir:

Madde 3:

Türkiye, Türkiye'den yönetilecektir. Türkiye üzerindeki yabancı denetim ve
müdahale bütün temelleriyle tasfiye edilecektir.

Türkiye'yi Avrupa kapısına bağlayan, milli devletimizi ve Atatürk Devrimi'ni
tasfiye eden AB Aday Üyelik sürecine son verilecektir.

Avrupa Birliği Aday Üyelik Protokolü, Katılım Ortaklığı Belgesi, Müzakere
Çerçeve Belgesi gibi yeni Sevr antlaşmaları feshedilecek, ve Türkiye
Avrupa Gümrük Birliği'nden çekilecektir.

Bakınız:
http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/temel-belgeler/milli-hukumet-programi-4126 

********** 
arşiv:
Avrupa Birliği'nin bu küstahlığı kabul edilemez    8 Temmuz 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/07/avrupa-birliginin-bu-kustahlg-kabul.html

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder