22 Nisan 2017 Cumartesi

CHP vazgeçti, PKK yandaşları tırlattı

"Sokak diyenler sözlerinde durmayacak" demiştik.Bakınız:

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-diyenler-sozlerinde-durmayacak.html 


Doğu Perinçek "10 - 15 gün sonra vazgeçmek zorunda kalacaklar" demişti.
5 gün oldu, CHP sokaktan vazgeçtiğini ilan etti.

Hürriyet yazarı Murat Yetkin ile telefon görüşmesi yapan Kılıçdaroğlu dedi ki:

"İnsanların bu haksız YSK kararını protesto etmeye hakkı var, barışçıl olması,
şiddete kapalı olması koşuluyla. Eylemlerde CHP üyeleri de olabilir ama
CHP kurumsal kimliğiyle sokak protestolarında yoktur ve destek olmamak-
tadır"
**********

Kendisinin Allah tarafından PKK'ya akıl öğretmekle görevlendirildiği kanısında
olan
Demir Küçükaydın, CHP'yi şöyle suçluyor:

"CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sadece tutarsızlık değildir.
Zaten kimsenin bir parça bile tutarlılık beklediği yoktu.
Ama yaptığı, bizzat sokağa, direnmeye çağırdığı insanları sırtından hançerle-
mektir, ihanettir."

CHP'nin niçin böyle yaptığını muhterem şöyle açıklıyor:

"Esas sorun, devletin örgütlediği CHP'nin kontrolündeki kesimleri onun kont-
rolü dışarısına çıkarmaktır. Demokratların temel sorunlarından biri budur.

Bunun da bir tek yolu vardır: Kitlelerin hareketi ve örgütlenmesi.
#HAYIR hareketi ve sonrasındaki direniş hareketi böyle bir hareketin ortaya
çıkmasının ipuçları, başlangıçlarıydı.

Devlet, artık bu referandum oyununun bitmesi ve Kürt Özgürlük Hareketi ile
mücadeleye yönelinmesi yönündeki kararını CHP'nin bu yaptıkları aracılığı ile
ilan etmiştir.

Devlet tehlikeyi gördü ve CHP aracılığıyla "Oyun bitti herkes evine" dedi.
Doğu Perinçek aracılığı ile bunu açıkça da söyledi.

CHP'nin böyle sokağa çağırdıklarını sırtından hançerlemesi, Perinçek'in
söylediklerinin CHP tarafından tekrarlanması anlamına gelmektedir."


**********

Muhtereme göre PKK - HDP- DBP dışındaki tüm partileri devlet örgütlemek-
tedir ve bu partiler etkileri altındaki kesimleri Kürt Özgürlük Hareketi'nden
uzak tutmakla görevlidirler.

Ama devlete en yakın olan Doğu Perinçek'tir. Devlet, Doğu Perinçek ara-
cılığı ile konuşmakta, onu duyan diğer partiler de "Vay demek devlet böyle
istiyormuş" diyerek Perinçek'in dediklerini yapmaktadırlar.

Tabii aslında muhteremin dediği anlamda devlet diye bir şey yok. Devlet diye
birisi Perinçek'e talimat falan vermiyor. Devletin bölünmez bütünlüğü için
en fazla kaygı duyan ve PKK - ABD planlarını herkesten önce algılayan öncü
partinin lideri diğerlerini uyarıyor. Uyarıyı anlayanlar ona göre davranıyor.

Devlet diye birisi olsaydı AKP'ye Açılım yaptırmaz, Oslo'da PKK ile masaya
oturmasına engel olurdu.

Burada anlatmak istediği şey yelpazenin bir ucunda PKK'nın, diğer ucunda
ise Perinçek'in olduğu.

Muhterem, sokak çağrılarının amacının CHP'nin kontrolündeki kesimleri
onun kontrolü dışarısına çıkarmak ve PKK amaçları doğrultusunda kullan-
mak olduğunu işte böyle ağzından kaçırmış oldu.


**********
Başaramayıca da tırlattılar. Buyurun:
CHP'den hayır gelmeyeceğini anlayan muhterem, PKK yandaşları için yeni
eylem şekilleri bulmaya çalışırken
"Duran Adam" eyleminden esinlenerekBULUNMAK adlı bir eylem tipi keşfediyor, tırlattığını buradan anlıyoruz.

CHP'nin katılmadığı gösterilerin cılız kalacağını ve polis tarafından kolaylıkla
dağıtılacağını gören muhterem, PKK yandaşlarına şu öneriyi yapıyor:

"Ancak hareketin bugüne kadar sürdüğü biçimde devamı mümkün değil.
Çünkü OHAL de var. Erdoğan derhal kararlı bir şekilde saldıracaktır.

İlk HAYIR kampanyasının başında önerdiğimiz mücadele biçimi uygulanmalı.
Her akşam belli yer ve saatlerde mümkünse işten çıkan normal vatandaş-
ların gelebileceği zaman ve yerlerde BULUNMAK.

Yani belli bir yerde ve zamanda, biçimsel olarak gösteri yürüyüşleri alanına
girmeden kimimiz duracak, kimimiz yürüyecek, kimimiz oturacak, kimimiz
sohbet edecek, kimimiz göğe bakacak, kimimiz insanlara bakacak, kimimiz
yere bakacak. Ama herkes aynı yerde aynı saatlerde BULUNACAK.

Tabii bu biçim içinde hiç kimsenin bir slogan atmaması, bir bayrak taşıma-
ması, bir pankart veya flama taşımaması gerekiyor."

PKK yandaşlarının nasıl tırlattığını ayrıntılı olarak okumak isteyenler için
muhteremin makalesinin bağlantısı:


********** 
arşiv:
  
Sokak diyenler sözlerinde durmayacak 
21 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-diyenler-sozlerinde-durmayacak.html

Sokak çağrısı PKK'yı kurtarma çağrısıdır  
20 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-cagrs-pkky-kurtarma-cagrsdr.html

PKK'nın  sokak çağrılarına kimse uymaz   19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/pkknn-sokak-cagrlarna-kimse-uymaz.html

Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html


**********

21 Nisan 2017 Cuma

Atlantik cephesinin Meral Akşener planı


Amerika'nın Türkiye'de kurmak istediği Amerikancı hükumet hesapları içinde
MHP'nin Meral Akşener kanadının bulunduğu da apaçık ortadadır. Devlet
Bahçeli'ye karşı Meral Akşener'e umut bağlayanlar, niyetleri ne olursa olsun,
kendilerini kısa süre içinde hiç istemedikleri bir planın içinde bulurlar.

Ne kadar etkili olur bilemeyiz ama, bu uyarımız aynı zamanda Meral Akşe-
ner'in kendisinedir. Açıkça ortaya konmuş bir program ve satratejisi olmayan
bir Devlet Bahçeli karşıtlığının savrulacağı yer bellidir. Umarız dönüşü olma-
yan bir eğilimin içine yuvarlanmamışlardır.

Bakınız:

Doğu Perinçek, ROTA, Aydınlık, 21 Nisan 2017
https://aydinlik.com.tr/kose-yazilari/dogu-perincek/2017-nisan/akp-gidiyor-secenek-olusturmak-sart

**********

İngiliz devletinin görüşlerini yansıtan Financial Times (FT), Meral Akşener'-
den övgü ile bahsetti. Bu, aynı zamanda ABD'nin de görüşü demek.

FT'nin Ankara muhabirlerinin ortak analizinde Akşener'in yeni parti hazırlığın-
dan bahsedildi ve bu konuda Akşener'e dolaylı öneriler yapıldı. Akşener'i
sözde merkez-sağ denilen bir siyasetin liderliğine özendiren makalede
şöyle deniliyor:

"Uzmanlar, merkez-sağı AKP'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görü-
yor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi
isim olabilir. Akşener yandaşları onun hem aşırı milliyetçileri, hem laikleri,
hem de İslamcıları etrafında toplayabileceğini, sol ve sağdan, tabii ki
AKP'den de oy çalabileceğini söylüyorlar."

Yani ABD - İngiltere ekseni, Akşener'i AKP'nin yerini alacak olan yeni hüku-
metin bir bileşeni olarak kullanma planları yapmaktadır.

ABD'nin iktidar planı, AKP, CHP ve MHP'deki bölünmeler üzerine kurulmuş-
tur. Beklenti gerçekçidir. Çünkü bu partilerin hepsinde Amerikancı ve FETÖ -
PKK dostu kanatlar var.


Meral Akşener'in içine itildiği bu tuzaktan kurtulmasının tek yolu
bir an önce Vatan Partisi'ne üye olmasıdır.


**********

Gazeteci:
Meral Akşener'in  yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu söyleniyor. Gerçi
kendisi bunu yalanladı ama sizce böye bir parti çözüm olur mu.


Perinçek:
Bakın şimdi Ülkücüler arasında bir yarış var. Ülkücüler Ülkücüleri bölüyor.
Ülkücüler ilk başta 1960'larda ne yaptılar? Milliyetçiliği tahrip ettiler, milliyet-
çiliği böldüler. İlk rol Ülkücülerin milliyetçiliği bölmesi idi.

Türkiye'nin bir milliyetçiliği vardı. Yusuf Akçura Ülkücü mü? Milliyetçi.
Kim söyleyebilir Ziya Gökalp Ülkücü diye? Necip Asım, İsmail Gaspıralı,
Hüseyinzade Ali Bey. Türkiye'nin 200 yıllık büyük milliyetçi devrimcileri.
Hangisi Ülkücü idi?

Peki, Atatürk, Ülkücü mü idi? En büyük Türk Milliyetçisi idi, devrimci milliyetçi
idi. Peki, bu Ülkücülük nereden icat edildi? Bakın, bu çok önemli bir soru.
Buradan Ülkücülere sesleniyorum: Yani kendisini Ülkücü diye tanımlayanlara
sesleniyorum: Bu "Ülkücü" lafı niçin icat edildi? Türkiye'de Türk Milliyetçiliği
varken, o Türk Milliyetçiliği Türkiye'de bütün devrimleri yapmışken, Namık
Kemallerden başlayıp 1908 Devrimi'ni yapmışken, Türkiye'ye özgürleşme,
çağdaşlaşma adına ne varsa, istiklal adına, hürriyet adına ne varsa o milli-
yetçi devrimci hareket getirmiş iken, Atatürk gibi dünya çapında bir milliyetçi
devrimci lider varken, bu Ülkücü nereden çıktı? Ne gereği vardı? Milliyetçiliği
tahrip etmek için.

Bakın, Ülkücülüğün seceresi, soy kütüğü Türkiye'de milliyetçiliği bölmek,
Atatürk milliyetçiliğinden, Türkiye'nin devrimci milliyetçi köklerinden, Yusuf
Akçuralardan Ziya Gökalplerden kopmak, dolayısıyla milliyetçiliği yıkıma
uğratmak. Onun için, bu Ülkücülük sorgulanmalı.

Şimdi gelelim sizin sorunuza:

Bakıyorsunuz, bir Ülkücü yarışı var.
Aralarında ne fark var? Türkiye adına
ne söylüyorlar?
Bahçeli, Akşener hangi çözümü getiriyor? 
"Ben senden daha Ülkücüyüm" lafından başka ne duyuyorsunuz?

Teröre karşı mücadele, üretim ekonomisine geçmek, komşularla barış,
Avrasya'da Türkiye'nin şerefli yerini alması vesaire, bu konularda ne duyu-
yorsunuz?

Aslında bu "Ben senden daha Ülkücüyüm" yarışı, "Ben Türk Milliyetçiliğini,
Türkiye'nin devrimci milliyetçi geleneklerini, tarihini yıkıma uğratmakta,
bölmekte, çürütmekte ben senden daha müthişim", iddia bu.

Ülkücülük Türkiye'de milliyetçiliği çürütmüştür. Bölmüştür.
Milliyetçiliğin
köklerine ve geleneklerine bir sabotaj olarak tamamen uluslararası
güçler tarafından 1960'larda piyasaya sürülmüştür
.

Bakın, Fethullah ile beraberlik de var o Ülkücü tarihte, Gladyo'nun tetikçisi
olmak da var. Ama o milliyetçi taban Türkiye'ye lazım, vatansever bir taban,
iyi niyetleri olan, samimiyeti olan bir taban.

Onun için bu Ülkücülük sorgulanmalı. Niçin milliyetçilik varken Ülkücülük
diye bir şey icat edildi.

Ve geldiğimiz noktada da bunların tekrar birbirlerini bölmeleri... Bakın, milli-
yetçiliği böldüler,
sosyal demokratların Atatürkçülüğü bölmeleri gibi,
şimdi Ülkücülüğü de bölüyorlar. Bunun sonu ne?

Bir Türk Milliyetçiliği varken, ki o
devrimci idi, toplumcu idi, halkçı idi,
o geleneklerden kopardılar. Türk Milliyetçiliği toplumcu idi, halkçı idi.

Türk Milliyetçileri kendilerini devlet sosyalisti olarak tanımlıyordu
1900'lerin Türk Milliyetçileri, Atatürkler, Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler...


Aydınlık, 7 Nisan 2002

Şimdi Meral Akşener'de falan Yusuf Akçura'nın adını, Atatürk'ün adını,
Gaspıralıları duyuyor musunuz. O tarihin üstü kapatıldı, örtüldü ve tahrip
edildi.

Onun için şunu söyleyeyim: Bu Ülkücüler arasındaki yarıştan bir şey çıkmaz.
Milliyetçilik adına bir şey çıkmaz. Milliyetçiliği tahrip yarışıdır. Bu yarışta Tür-
kiye'nin milliyetçi köklerine dönmek, onları canlandırmak, böyle bir şey yok.


Vatan Partisi milliyetçi.
Vatan Partisi cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci.

Bakın, Türkiye'de Altı Ok, milliyetçilik beraberdir.

Siz milliyetçiliği  cumhuriyetçilikten, halkçılıktan, laiklikten,
                    devletçilikten, devrimcilikten kopardığınız zaman,
                                                            milliyetçilik diye bir şey kalmaz.


O zaman Ülkücülük çıkar ortaya, sonra o Ülkücülük de kalmaz, devamlı
birbiri ile kavga eder.

Onun için, Türkiye'deki bütün milliyetçileri Vatan Partisi'ne davet ediyoruz.
Milliyetçilerin olacağı yer, Vatan Partisi'dir.

Vatan Partisi'nde milliyetçilik var. Çünkü Vatan Partisi'nde Türk devrimci
milliyetçiliğinin bütün programı, ilkeleri mevcut. Cumhuriyetçiyiz, halkçıyız,
laikiz, milliyetçiyiz, devletçiyiz, devrimciyiz. İşte milliyetçilik böyle olur.

Onun için, böyle Meral Akşener umutları yaymak falan, bunlar milliyetçi
kesim için yeni tuzaklar, yeni yokuşlara sürmeler, yeni bölünmelere yönelt-
meler... Onun için ben bütün milliyetçileri, dağılmış olan, çeşitli guruplarda
olan milliyetçileri, milliyetçilerin hakiki kalesi, karargahı olan Vatan Partisi'ne
davet ediyorum.

Bakınız:

Basın açıklaması 19 Nisan 2017, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi:
Video kaydının 24 -32nci dakikalar arası 


http://www.ulusalkanal.com.tr/dogu-perincek-ic-kavgaya-hayir-huzur-ve-gecim-icin-birlik-video,7531.html


********** 
arşiv:

Sokak diyenler sözlerinde durmayacak    21 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-diyenler-sozlerinde-durmayacak.html

Sokak çağrısı PKK'yı kurtarma çağrısıdır  
20 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-cagrs-pkky-kurtarma-cagrsdr.html

PKK'nın  sokak çağrılarına kimse uymaz   19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/pkknn-sokak-cagrlarna-kimse-uymaz.html

Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html

CIA Başkanı: Tayyip diktatör   
26 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/cia-baskan-tayyip-diktator.html 
Tayyip Bey'i şeytanlaştırma projesi   
17 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/tayyip-beyi-seytanlastrma-projesi.html 
Trump'a Türkiye politikası önerisi   
15 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/trumpa-turkiye-politikas-onerisi.html 
Celladına aşık olan zihniyete HAYIR    
11 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/celladna-ask-olan-zihniyete-hayir.html 
AKP bir tuzağın içine itilmektedir    10 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/akp-bir-tuzagn-icine-itilmektedir.html 
Trump'dan hayır bekleyenlere soğuk duş 
 19 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/trumptan-hayr-bekleyenlere-soguk-dus.html

**********Sokak diyenler sözlerinde durmayacak

Doğu Perinçek, 18 Nisan 2017 Saat 20:30 Ulusal Kanal konuşmasında
"PKK'nın sokak çağrılarına kimse uymaz" deyince veryansın başladı

İşte o veryansınlardan biri:

Perinçek, konuşmasının son bölümünde, sokağa çağrı yapanların bu
sözlerinde durmayacaklarını öngörmüştü:

Can Karadut:
Seyirciler "Bu, seçim sürecini kabullenmek anlamına gelmez mi?" diye
soruyor.


Perinçek:
Ne yapalım öyleyse? "Tanımıyoruz" mu diyelim? "Tanımıyoruz" diyenleri eleş
tiriyoruz. Böyle dediğiniz zaman, bunu kuvvetle uygulamanız lazım. Peki,
bunun sonunda ne olacak? İşi karakolluk hale getirdiğiniz zaman başkaları
da eline sopayı alıp bu işe girdiği vakit, bu tam Amerika'nın istediği senaryo
olmuyor mu?

Ne yapmamızı istiyor bu arkadaşlar bizden? "Tanımıyoruz" deyip CHP'nin
yaptığı gibi PKK'nın, Amerika'nın görüşlerini mi seslendirelim buradan?
CHP'nin yaptığı yanlışa mı ortak olalım? Hayır, olmuyoruz. CHP'yi de çok
sert bir şekilde uyarıyoruz.

Biz Vatan Partisi olarak YSK'ya başvurumuzu yaptık, ondan sonra da
Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Hukuk çerçevesinde çözülmesinden
yanayız. İşi hukuk dışına çıkaracağımız zaman neleri davet edeceğimizi
iyi hesaplamamız lazım. İşte PARTİ bu. ÖNCÜ PARTİ bu demek.


Böyle bir takım sonuçlarını hesap etmeyen çıkışlar ve girişimler
bugün bazı çevrelerde heyecan yaratabilir,
ama o heyecanlar en
sonunda büyük hayal kırıklıklarına, boyun eğmelere yol açar.


Onun için böyle durumlarda aklı başında olmak, hesap kitap sahibi olmak,
atılan her adımın ne gibi sonuçlar doğuracağını çok iyi bilmek, ve bu

"tanımayacağız" gibi beyanların bir müddet sonra balon gibi sönece-
ğini iyi görmek lazım.

Bakın
CHP "tanımayacağız" dedi. Size söyleyeyim, 10 - 15 gün sonra o
slogandan vazgeçmek zorunda kalacak. Bu, çok ciddiyetsiz.
Böyle bir
parti yönetimine Türkiye'nin tahammülü olamaz. Atatürk'ün partisi hesapsız
kitapsız bu tür meydan okumalara, fitne ve fesatlara alet olamaz. Aynı lafları
KCK'sı, PKK'sı... En azından bunu görüp dikkat etmesi lazım. ABD kaynak-
ları aynı şeyleri söylediği zaman, Rubin falan... Böyle bir ortamda bu şekilde
... Ben hayret ettim, Kılıçdaroğlu o görevini bıraksın.

Bir daha söylüyorum. "Tanımıyoruz, tanımayacağız" diyen bir CHP yönetimi
Türkiye'yi ancak karanlıklara ve maceralara sürüklemeye uğraşır, ve sürük-
leyemez. Sürükleyemez. Sürükleyemeyecektir. Yaptıkları büyük bir yanlıştır.

Tekrar bu heyecanlı seyircilerimizi uyarıyorum: Efendim, "Kabul mu edicez,
tanımıycaz". Peki, ne yapacağınızı bize söyleyin, önerilerinizi bekliyoruz.
Ne yapalım, ne bekliyorsunuz, ne yapmamızı istiyorsunuz bizden, Vatan
Partisi'nden, önerilerinizi bekliyoruz. Bize bir yol gösterin.

Bu "tanımayacağız" sözünden hiç bir ciddi, ağırbaşlı sonuç çıkmaz.

Dinlemek için: Aşağıdaki video kaydının 26 - 31 dakikaları arası.


https://twitter.com/Vatan_Partisi/status/854430722815381504
https://www.youtube.com/watch?v=O18jp-EOR64

********** 
arşiv:

Sokak çağrısı PKK'yı kurtarma çağrısıdır   20 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-cagrs-pkky-kurtarma-cagrsdr.html

PKK'nın  sokak çağrılarına kimse uymaz   19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/pkknn-sokak-cagrlarna-kimse-uymaz.html

Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html

CIA Başkanı: Tayyip diktatör   
26 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/cia-baskan-tayyip-diktator.html 
Tayyip Bey'i şeytanlaştırma projesi   
17 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/tayyip-beyi-seytanlastrma-projesi.html 
Trump'a Türkiye politikası önerisi   
15 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/trumpa-turkiye-politikas-onerisi.html 
Celladına aşık olan zihniyete HAYIR    
11 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/celladna-ask-olan-zihniyete-hayir.html 
AKP bir tuzağın içine itilmektedir    10 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/akp-bir-tuzagn-icine-itilmektedir.html 
Trump'dan hayır bekleyenlere soğuk duş 
 19 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/trumptan-hayr-bekleyenlere-soguk-dus.html

**********

20 Nisan 2017 Perşembe

Sokak çağrısı PKK'yı kurtarma çağrısıdır

Basın açıklaması 19 Nisan 2017, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi:
32 dakika süreli video kaydı:

özet:

Hayır cephesine de, Evet cephesine de karşıyız. Milletin cephesindeyiz.

Türkiye'nin hiç bir sorunu PKK ve HDP ile cepheler kurularak çözülmez.
PKK ve HDP ile birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesi verilemez.
Vatan bölücüsü ABD piyonu teröristlerle hiç bir şekilde bir araya gelinemez.


Hendeklere gömülen PKK şimdi halkı sokağa çağırmaktadır.

Sokakta PKK istemiyoruz.

Mecliste PKK istemiyoruz.

Dağda, ovada, bayırda, hiç bir yerde PKK istemiyoruz.
Sınırımızın ötesinde ABD-İsrail koridorunda PKK istemiyoruz.

Sokakta PKK ile yan yana gelenler PKK'yı hendeklerden kurtarma planına
hizmet ederler.

Meclis'te HDP ile yan yana gelenler yine PKK'yı kurtarma planına hizmet
ederler.

Bugün iç kavga, PKK ve FETÖ teröristlerine sığınacak alan yaratmaktan
başka bir amaca hizmet etmez.

FETÖ'yü de hapishaneden başka yerde görmek istemiyoruz.

CHP yönetimini uyarıyoruz. HDP ile dayanışmaya artık son verin.

Vatan Partisi, Amerikan emperyalizminin iktidar projelerine katılmaz.


Gazeteci
:
Kılıçdaroğlu HDP'ye ve Vatan Partisi'ne teşekkür etmiş.


Perinçek:
Bu teşekküre sevinemedik.
İçinde HDP - PKK olan bir teşekküre sevinemiyoruz.
Biz, içinde HDP olan bir teşekkür listesinde olmak istemiyoruz.
Buradan Kılıçdaroğlu'nu da uyarıyorum: Kime teşekkür ediyorsunuz?
Polise tokat atanlara mı? Mehmetçiğe kurşun sıkanları alkışlayanlara mı?
Biz bu teşekkür listesine sevinemedik.


Bu da, CHP'nin içinde bulunduğu konumu gösteriyor. Burada bir çıkmaz var.
CHP bu konumda HDP ve PKK'nın yanında bulunduğu sürece AKP iktidarı-
na karşı mücadeleye de büyük bir sabotaj var.


https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-nisan/dogu-perincek-bati-merkezli-fitneye-dikkat 

********** 
arşiv:

PKK'nın  sokak çağrılarına kimse uymaz   19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/pkknn-sokak-cagrlarna-kimse-uymaz.html
Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html
CIA Başkanı: Tayyip diktatör   
26 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/cia-baskan-tayyip-diktator.html 
Tayyip Bey'i şeytanlaştırma projesi   
17 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/tayyip-beyi-seytanlastrma-projesi.html 
Trump'a Türkiye politikası önerisi   
15 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/trumpa-turkiye-politikas-onerisi.html 
Celladına aşık olan zihniyete HAYIR    
11 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/celladna-ask-olan-zihniyete-hayir.html 
AKP bir tuzağın içine itilmektedir    10 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/akp-bir-tuzagn-icine-itilmektedir.html 
Trump'dan hayır bekleyenlere soğuk duş 
 19 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/trumptan-hayr-bekleyenlere-soguk-dus.html

**********

19 Nisan 2017 Çarşamba

PKK'nın sokak çağrılarına kimse uymaz

18 Nisan Saat 20:30
Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal'da yaptığı konuşmanın video kaydı 32 dakikaCan Karadut:
CHP'den "Yeni Anayasa", HDP'den de "Sokak ve eylem" çağrıları geliyor.

Perinçek:
%50 kamplaşması kabul etmiyoruz. Evet-Hayır mücadelesi arkamızda kaldı.
Atlantik sisteminden gelen kışkırtma ve fitnelerle yüz yüzeyiz. 15 Temmuz
gecesindeki gibi, PKK'nın hendeklere gömülmesindeki gibi, Fırat Kalkanı'nda
olduğu gibi birlik olmamız lazım.

YSK'nın mühürsüz zarfları geçerli kılma kararı hukuka uygun değil. O kararın
düzeltilmesi için Vatan Partisi bugün dilekçe verdi. Bizden sonra CHP verdi.

"Seçim meşru değildir, YSK'nın kararını tanımıyoruz" gibi CHP ve PKK'dan
yapılan açıklamalar, bunların yan yana gelmesi ve aynı ifadelerin kullanılma-
sını CHP bir uyarı olarak değerlendirmeli. Bu ifadeler çok yanlış.

YSK'ya yaptığımız başvuruyu sonuna kadar takip edeceğiz, ama karşılıklı
düşmanlık yaratan beyanlardan uzak durmak gerekir.

Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı "200 yıllık dönemle hesaplaşıyoruz" açıkla-
maları da yanlıştır. Bu da aynı yönde olumsuz etkiler yapmaktadır. Bunlar
sorumsuz açıklamalardır. Cumhuriyetle mi hesaplaşıyorsunuz? İçerde
kamplaşma yaratacak, bizi terörle mücadeleden ayıracak, vazgeçirtecek,
dikkatleri başka yöne çekecek yanlış sözlerdir.


Biz Vatan Partisi olarak milletimizin yüzde yüzüne sahip çıkıyoruz. Çünkü
bütün milletin el ele vererek çözebileceği sorunlarla karşı karşıyayız.

Hiç kimsenin PKK ile yan yana gelmesini kabul edemeyiz. PKK'nın "meşru
değildir" diye ortaya atılması Batı merkezlerinde başlatılan fitnenin devamıdır.
Rubin'in yeni tvitine bakınız.

Recep Tayyip Erdogan haddini bilmelidir. Onun yeri, yolsuzluk, hortumculuk ve sahtekarlik suclariyla cezaevidir
"Recep Tayyip Erdoğan haddini bilmelidir. Onun yeri, yolsuzluk, hortumcu-
luk ve sahtekarlık suçlarıyla cezaevidir. 18 Nisan 2017 Rubin"

Bunlar Türk mahkemelerinin yetkisinde olan konulardır. Yabancıların bu tür
şeyler yapmalarını kabul etmiyoruz.

"Sonuçları tanımıyoruz, gayrımeşrudur" dediğiniz zaman, kullanacağınız
araçlar da yasal çerçevenin dışına doğru yönelir.

Evetçiler de hayırcılar da artık terörü bitirmek ve vatan bütünlüğünü sağamak
için el ele vermeli.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi sorumlu makamlarda olanların kucaklayıcı
birleştirici olması çok önemlidir. Bölücü, kamplaştırıcı tavırlar, fitne ve fesat
için zemin hazırlamaktadır.

Birlik ve bütünlüğü sağlayacak hükumet biçimleri için de artık kafamızı yor-
mamız gerekiyor.

Doğru karar  bu halkoylamasının iptali ve yeniden yapılmasıdır. Ama YSK
böyle bir karar vermediği zaman da, yapılacak bir şey yok. Rejim değiştiği,
Türkiye'nin battığı gibi görüşler hiç doğru değil. Kimsenin gücü rejimi değiş-
tirmeye yetmez.


Can Karadut:
PKK'nın sokak eylem çağrıları var


Perinçek:
Buna itibar edileceğine ihtimal vermiyorum. Hendeklere gömülen PKK, kim-
seyi sokaklara dökemez.Bu çağrılar Batı'dan gelen kışkırtmalarla yapılıyor.
PKK'nın sokağa çıkma çağrısı yaptığını burada haberlerimizde sürekli ve-
relim, göreceksiniz bu çağrılara kimse itibar etmeyecektir. Üç beş kendini
bilmez insan çıkar, onların da kulaklarını çekeriz, tavırlarını değiştirirler.


Amerika'dan gelen kışkırtmalarla sokağa dökülmeyi hiç bir
vatandaşımız kabul etmez.


Balon şişirilmişti, Vatan Partisi burada iğneyi soktu balonu patlattı, artık
kimse sokağa çıkamaz.

23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta yürürüz, o başka.


*********
FETÖcü Emre Uslu'nun "sokağa çıkın" çağrı tviti

**********

Can Karadut:
Batı medyası ve siyasetçileri 2 noktaya vurgu yapıyor. Birincisi ülke bölündü


Perinçek:
O Amerika'nın arzusu. Amerika istiyor ki ülkemiz bölünsün. Onun için diyo-
rum ki, ülkemiz yüzde 50 yüzde 50 bölünmedi. O Avrupa'nın arzusu.

Türkiye'nin evetçi hayırcı diye bölünmediğini Amerikan fitnecileri görecek.
Rubin: Türkiye'de yeni şiddet dalgası yolda tviti

Can Karadut:
İkincisi, AGİT'in raporu

Perinçek:
Bu tür uygulamalar oldu, raporda yazılanlar doğrudur. Ancak bunları biz
siyasi partiler olarak tespit ederiz. Yabancıların burnunu sokmasını kabul
etmeyiz.


Can Karadut:
AGİT Raporu'na dayanarak müdahale söylentileri...


Perinçek:
Nasıl müdahale edecekmiş Amerika? Suriye'de yenildi. Müdahaleye karşı
bütün millet birleşir. İçi boş tehditlerdir onlar.


Can Karadut:
Yeni Anayasa söylemi...


Perinçek:
AB Hükumet Başkanı (AB Komisyonu Başkanı) Yunker (Juncker) "Türki-
ye'nin
Yeni Uzlaşma Anayasası yapması lazım dedi, Ertuğrul Özkök falan
TV'lere çıktılar. Yani yeniden
Türksüz bir Anayasa, tarikatlara cemaatlere
özgürlük, özerklik
gibi Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı maddeler yeniden
gündeme getirildi.

16 Nisan akşamı Sayın
Kılıçdaroğlu'nun da çıkıp birden "Bu Anayasa
değişikliğini bir Uzlaşma Anayasası'na dönüştürelim"
şeklinde bir
açıklama yapması gerçekten beni çok şaşırttı. Yani AB Komisyonu'nun
söylediklerini aynen tekrar etmesi, ve küreselci, emperyalist işbirlikçisi
basının sözcülerinin de harekete geçmeleri...

Avrupa'nın ve Amerika'nın dayattığı bir Anayasa kabul etmiyoruz. Bu tür
dayatmalara siyasi partilerimizin alet olması vahimdir. Zaten Türkiye
bunları reddetti. CHP ile AKP guya Türksüz, özerklik getiren, tarikatlara
cemaatlere özgürlük veren Anayasa için anlaşmışlardı. Meclis'te çoğun-
luk onlardaydı, beceremediler. Türk Milleti kayasına çarptılar. E, şimdi
bunu getirip tekrar dayatmak, yine beceremeyecekler. Üstelik bu defa
yanlarında AKP'yi de bulamazlar, CHP'yi de bulamazlar.


********** 
arşiv:

Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html

CIA Başkanı: Tayyip diktatör   
26 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/cia-baskan-tayyip-diktator.html 
Tayyip Bey'i şeytanlaştırma projesi   
17 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/tayyip-beyi-seytanlastrma-projesi.html 
Trump'a Türkiye politikası önerisi   
15 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/trumpa-turkiye-politikas-onerisi.html 
Celladına aşık olan zihniyete HAYIR    
11 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/celladna-ask-olan-zihniyete-hayir.html 
AKP bir tuzağın içine itilmektedir    10 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/akp-bir-tuzagn-icine-itilmektedir.html 
Trump'dan hayır bekleyenlere soğuk duş 
 19 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/trumptan-hayr-bekleyenlere-soguk-dus.html

**********