20 Kasım 2016 Pazar

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçit yok

20 Kasım 2016 günü Ankara'da toplanan Vatan Partisi MKK, AKP ve MHP'nin
Cumhurbaşkanlığı Sistemi girişimi hakkında bir bildiri yayımladı.
Özetle şöyle deniliyor:
MİLLİ HAKİMİYET BÖLÜNÜR

Başkanlık Sisteminin adını değiştirip Cumhurbaşkanlığı Sistemi diyorlar ama
saltanat hevesi ve hayali değişmiyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan yetkileri tek elde toplanıyor.

Bugün Cumhurbaşkanı sorumsuzdur, Meclis tarafından denetlenemez,
ancak Meclis Hükumeti denetler. Hükumet Meclis'e karşı sorumludur.

Bugün Meclis Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Gensoru gibi araçlarla
Hükumeti denetliyor. Bu denetleme araçları ortadan kaldırılırsa sorumsuz
bir hükumet başkanı ve sorumsuz bir hükumet ortaya çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı'nın kuracağı hükumetin Meclis'ten güven oyu almayacağı
görülmektedir.

Milli iradeyi temsil eden Gazi Meclis, Hükumeti denetleyemeyecektir.
Bu durumda milli hakimiyetin bölünmezliği ilkesi müzeye mi kaldırılacaktır?

Yasama ve Yürütme arasındaki ilişki koparılmaktadır.

Yasa yapan ama hükumeti denetleyemeyen Meclis, o yasaların uygulanmasını
da sağlayamaz.

Meclis tekerlekli sandalyeye oturtulmakta, elsiz ayaksız kalmaktadır. Çünkü
sadece konuşabilecek, ama hükumeti denetleyemeyecektir.


BU SİSTEM MİLLETİ BÖLER

Bugün önümüzdeki şu sorunlar karşısında milletin birliği gereklidir:
1- PKK ve FETÖ'yü temizlemek

2- Amerikan koridorunu bozmak
3- Krizden Milli Direnme (Üretim) Ekonomisi ile çıkmak
4- Komşularımızla ve Avrasya ülkeleri ile birleşerek Batı tehdidini önlemek,
    Atlantik (NATO, ABD, AB) kıskacından kurtulmak

Ancak Cumhurbaşkanlığı Sistemi, birleşmesi gereken milleti böler.
Daha bugünden bölmektedir.

Sistem tartışmasıyla ortaya çıkan manzara, tam da Amerikan emperyalizminin,
PKK'nın ve FETÖ'nün arzuladığı bölünme manzarasıdır.


MAFYANIN DİKTASI KURULUR

Cumhurbakanlığı Sistemi halkı, milli sanayici ve tüccarı siyasetin dışına sürerek
mafyalaşan hakim zümrenin saltanatına hizmet eder.

Sıcak para komisyoncularının, büyük faizcilerin, dolar ve borsa vurguncularının
ve tarikat rantçılarının diktatörlüğüne hizmet eder.


AKP'YE ÇAĞRI
İkinci İstiklal Savaşı koşullarında milleti bölen ve Meclis'i etkisiz hale getiren
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden vazgeçiniz.


MHP'YE ÇAĞRI
Bu sistemi desteklemeyiniz


CHP'YE ÇAĞRI
Amerika'nın ve PKK'nın aleti olan HDP ve FETÖ ile dayanışmaya son veriniz.


MECLİS'E ÇAĞRI
Milletin size verdiği hükumeti denetleme yetkisini terk ederek Meclis'i gereksiz
hale getirmeyiniz


TÜRK MİLLETİ, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEK

Yeni Anayasa girişiminde olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi girişiminde de
başarılı olamayacaklar.


CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİMİ DE BOZGUNA UĞRAYACAKTIR.

Türk Milleti ve Milletin Meclisi sistem değişikliğine izin vermeyecektir.

Vatan Partisi, Meclis'in tarihi sorumluluğuna seslenerek ve milletimizi seferber
ederek bu girişimi bozguna uğratacaktır.


Milletimize güveniyoruz. Partimizin millete bağlılığına güveniyoruz.

Bildirinin tamamı:
http://www.ulusalkanal.com
.tr/gundem/meclis-yetkileri-kaldirilamaz-cumhurbaskanligi-sistemi-ne-gecit-yok-h129152.html
**********
arşiv:
Mustafa Bilgin çizgisi: The Godfather    18 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/mustafa-bilgin-cizgisi-godfather.html

Başkanlık ihtiyaç diyorlar. Evet, ihtiyaç
   16 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/baskanlk-ihtiyac-diyorlar-evet-ihtiyac.html
**********


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder