30 Kasım 2016 Çarşamba

Bir tarikat faciası daha: 12 canımız yandı

Tarikat - cemaat faciaları devam ediyor.


Devlet, öğrencilere barınma yeri sağlama görevini bilinçli olarak
yapmayıp çocuklarımızı tarikatların, cemaatların kollarına itiyor.

Fethullahçı Işık Evleri'nde binlerce çocuk ABD emperyalizminin
neferi haline getirildi, burada yetişenler devlet içine yerleştirildiler,
Ergenekon Balyoz derken geldik 15 Temmuz darbesine.

Diüer tarikat yurtlarında yetişenler de aynı yoldalar. Sağlık Bakanlığı
şimdiden Menzilcilerin eline geçti bile. Yeni, FETÖ namzetleri sahnede.

Diğer yandan Ensar Vakfı gibi yobaz kurumlarında çocuklara cinsel
taciz vakaları sürüp gidiyor.

Yobazların denetimindeki yurtların marifetleri bu kadarla kalmıyor.
Denetimsiz binalarda çocuklarımız hayatlarını da kaybediyor.

2008'de Konya Taşkent'te denetimsiz Boğaziçi Özel Öğrenci Yurdu'nda
yatılı kalan 17 öğrenci sabahın 4'ünde hayatını kaybetmişti. Yurt
Süleymancılara aitti ve burada kaçak Kur'an kursu veriliyodu.

Şimdi de Adana Aladağ'da yine Süleymancılara ait Orta Öğretim Kız 
Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangında 12 canımız yandı.


http://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2016-kasim/kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-11-i-ogrenci-12-kisi-oldu

Yangın merdivenlerine açılan kapılar kilitli idi. Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı, açılamayan bu kapıların bulunduğu bölgede çocukların can ver-
diğini açıkladı.


Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Mahmut Özyürek, yaptığı yazılı basın
açıklamasında çocukların nitelikli bir cinayete kurban gittiğini söyledi:

"Tekke, zaviye ve türbeleri kapatan kanunun 91. yılında Adana'da Süleyman-
cılar tarikatına bağlı "Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği" isimli kuru-
luşun yurdunda yaşamını kaybeden öğrenciler, kimi hükumet yetkililerinin
söyledikleri gibi kaza, kader, takdir-i ilahi veya fıtrat değil, kuşkuya yer bırak-
mayacak şekilde ihmal suretiye işlenmiş nitelikli bir cinayete kurban gitmişler-
dir. Anayasamıza göre tarikat kurmak, yönetmek, üye olmak suç. Ancak özel-
likle son 14 yıldır yobazlar hükumetin sınırsız desteği ile açıp işlettikleri tarikat
yurtlarında çocuklarımızı ölüme gönderiyorlar.

Adana'da Süleymancılar tarafından işletilen  bu yurtta
- Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin 7. Maddesi gereğinde yangına karşı
  güvenlik raporu var mıdır?
- 39. Maddesine göre Bakanlıkça yılda 2 defa yapılması gereken denetleme
  raporları var mıdır.


Adana Aladağ İlçesi'nde var olan devletin öğrenci yurdu
Aladağ Belediye Başkanı tarafından yıktırılmış, burada
bulunan öğrenciler Süleymancıların işlettiği yurtlara
aktarılmış mıdır?


Bu konularda sorumluluğu bulunan herkes, yakmak suretiyle toplu cinayet
suçunun doğrudan failleridir.

Anayasamıza göre yasak olan tekke ve tarikatlarca kurulup işletilen öğrenci
yurtlarına izin veren, destekleyen hükumet yetkilileri, Bakanlar, Vali, Belediye
Başkanı, Milli Eğitim Müdürü işlenen bu cinayetlerin suç ortaklarıdır." 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder