29 Eylül 2016 Perşembe

Lozan delindi, Tayyip Bey seyretti

Canlı yayında Lozan'ı deldiler.

Fener Rum Patriği Bartlomeos 25 Eylül'de İzmir'de episkopos ataması yaparak
Lozan'ı bir kere daha deldi. Atama ayini Yunanistan kanallarında canlı olarak
yayınlandı. Yunan devlet ve din adamları ayine katıldı.

Aydınlık, 28 Eylül 2016


Lozan'a göre İstanbul'da Patrik de yok, Patrikhane de.
Sadece piskoposluk vardır. Bu piskoposluk, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı
olarak sadece İstanbul'daki Rum vatandaşlara din hizmeti vermekle yü-
kümlüdür.

Kendi kendini Patrik ilan eden Bartolomeos, Lozan'ı daha önce zaten delmişti.
ABD yalakası hükumetlerimiz buna ses çıkarmadılar.

Bundan cesaret alan Bartolomeos, kendini Ekümenik (Evrensel) Patrik,
yani dünyadaki tüm Ortodoksların başı ilan etti.

"Vatikan'daki Papa Katolikler için ne ise, Fener'deki Patrik de Ortodokslar
için odur" dedi. Lozan'ı paspas gibi çiğnedi.


Yunanistan'daki Türklere kendi müftülerini seçme izni bile verilmediği halde
Bartolomeos'un bu densizliklerine ses çıkarmamak Lozan'ı bırakın, karşılık-
lılık (mütekabiliyet) prensibine bile aykırıdır.

Bartolomeos karşısında süt dökmüş kedi gibi duran Tayyip Bey, muhtarlara
hitaben Lozan'ı kötülemiş. Önce Lozan'da elde ettiğimiz hakları savun, ondan
sonra Lozan'dan daha ileri haklar için laf etme yetkisi kazan.

Bartolomeos'a "Sen Fatih Kaymakamı'na bağlısın, İstanbul dışındaki Ortodokslar
senin görev sınırın dışında, İstanbul'daki Rum olmayan Ortodoslar da senin göre-
vin dışında, Bulgar Kilisesi'ne karışmak senin haddin değil, ayrıca sen bir devlet
başkanı değilsin, Ekümenik falan değilsin, yabancı devletlerle diplomatik ilişkiler
kuramazsın" diyebiliyor musun, diyemiyor  musun.

Eğer diyemiyorsan, Lozan hakkında ileri geri konuşma hakkına sahip değilsin.
Önce Lozan kadar ol ki, Lozan'ı eleştirme hakkın olsun.

**********

Not: Bartolomeos'un adını Aydınlık bile yanlış yazmış. Orada h harfi yok. Bir deli
kuyuya bir taş atmış 40 akıllı çıkaramamış. Günün birinde bir entel adamın adını
İngilizce olarak yazdı, o yazış. Gel düzelt bakalım.

**********
arşiv:

Diyanet kilisenin şamar oğlanı yapılamaz  10 Temmuz 2012
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2012/07/diyanet-kilisenin-samar-oglan-yaplamaz.html

Sevgi Erenerol    5 Eylül 2011
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2011/09/sevgi-erenerol.html

Azınlık vakıfları yasası  
4 Eylül 2011
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2011/09/aznlk-vakflar-yasas.html

Müftüye cefa, Rum papaza sefa   10 Aralık 2010
http://www.acikistihbarat.com/Sayfalar/haberdetay.aspx?id=9289

Pontus için mücadele topraklarımıza sıçradı  31 Ağustos 2010
http://www.hemsinliyiz.biz/index.php/Thread/19295-S%C3%BCmela-da-Ayin/
 
Şimdi de Rum papazı açılımı   15 Mayıs 2010
https://groups.google.com/forum/#!topic/cihan-turk-olsun/S_kph1iHc0M


**********


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder