22 Haziran 2015 Pazartesi

Vatansız "solcu"luğun hazin sonu

Atatürk'e, Türk Bayrağı'na, devrim tarihimize duyarsız kalan hatta düşmanlık gösteren sözde sol örgütlerin emperyalizm karşıtlığı iddiaları, Suriye'nin kuzeyinde Amerikan uçaklarından atılarak PKK'nın ilerlemesini sağlayan bombaları sevinç çığlıklarıyla karşılamak suretiyle sona ermiştir.

Hepsinin ortak özelliği Doğu Perinçek düşmanlığı olan bu sözde sol örgütler zaman içinde ya tükenip gitmişler, ya da PKK'nın kuyruğuna yapışıp Amerikan emperyalizminin yedek gücü durumuna düşmüşlerdir.

PKK'nın kuyruğuna yapışmalarını açıklayabilmek için de, PKK'nın "ilerici, solcu, devrimci" olduğu yalanına hem kendilerini hem de milleti inandırabilmek için umutsuzca bir çabaya girişmişlerdir.

Ancak PKK'nın Suriye'de uyguladığı etnik temizlik ve Amerika'nın kara ordusu olarak hareket etmesi bu çabayı boşa çıkarmış, PKK'nın emperyalizmin işbirlikçisi ırkçı yüzü apaçık ortaya çıkmıştır.

Aydınlık, 19 Haziran 2015


Doğu Perinçek'in konu ile ilgili yazısının önemli noktalarını veriyorum:

19. Yüzyılda devrimin odağı Batı Avrupa'da idi. Toplumsal mücadelenin merkezinde işçi sınıfının sermaye sınıfına karşı mücadelesi vardı. Yani kapitalizme karşı sosyalizm için mücadele.

Kapitalizmin emperyalizm aşamasına yükseldiği 20. Yüzyılda devrim artık emperyalizme karşı mücadelenin ürünü idi. Devrimin odağı da Avrupa'dan Asya'ya kaydı.

19. Yüzyıl Avrupası'nda Sağ-Sol ayrımı kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesi olarak belirlenmişti.

20.Yüzyılda ise sağ-sol ayrımı emperyalizm ve yerli işbirlikçileri ile milli siyasal akımlar arasındaki saflaşma olarak belirlendi. Artık Avrupa ve Kuzey Amerika gericiliğin yani sağın, Asya-Afrika-Latin Amerika ise devrimin yani solun merkezi oldu. Lenin, çağı tanımlarken "İlerici Asya, gerici Avrupa" diyordu.

Bu yüzden vatan, millet, bağımsızlık, özgürlük, emek gibi kavramlar 20. ve 21. Yüzyılın sol değerleridir.

Ancak Türkiye'de toplum sol-sağ kavramlarından farklı şeyler anlıyor. Onun için sol-sağ ayrımı yerine bağımsızlık, aydınlanma, özgürlük, emek gibi somut kavramları kullanmak amaca daha iyi hizmet eder.

Türkiye'de vatansız ve kimliksiz solculuğu temsil eden partiler ve örgütler, solun çağımızdaki biricik mevzisi olan vatanı ve milleti terk ettiler, bir devrimle ülkemizi vatan yapan ve milletimizi oluşturan Kemalist Devrim'e karşı cephe kurdular. Böylece emperyalizmin "solcusu" oldular. Bir kısmı silinip gitti, bir kısmı da PKK'nın kuyruğuna yapıştı.

Vatansızlaşan solcuların yüreği şimdi ABD emperyalizminin bombardıman uçaklarının başarısı için çarpıyor. Vatansızlaşma yolculuğu varacağı yere vardı, karşıdevrimciliğe ulaştı.

Bugün ayakta kalan bir tek Vatan Partisi var. Vatan mevzisinde sağlam duran Vatan Partisi, bu sistemden kurtuluşun biricik seçeneği olan Birleşen ve Üreten Türkiye için mücadelenin merkezindedir.

Türkiye, hala Milli Demokratik Devrim aşamasındadır. Bu mevziye girmeyen ya da bu mevzide sağlam durmayan sol örgütler, elli yıllık bir serüvenden sonra kendilerini emperyalizmin kucağında bulmuşlardır.

***********
Doğu Perinçek'in yazısının tamamı:
***********

arşiv:
"Halkların Demokratik Partisi" palavrasının sonu
ABD havadan, PKK karadan etnik temizlik yapıyor
Çözüm yolu: Suriye ile derhal işbirliği
***********


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder