2 Aralık 2014 Salı

Rennan Hoca'ya evrim kumpası

Ülkemizin 5 astrofizikçisinden biri olan Prof. Dr. Rennan Pekünlü, sadece Büyük Patlama dayatmasına değil, "Akıllı Tasarım" ve "Yaratılış Bilimi" safsatalarına da karşı durdu. Hedefe konmasının en büyük nedenleri bu kararlı tutumu oldu. Türban bahane oldu.

ABD kuruluşları olan Yaratılış Bilimi Araştırma Merkezi CSRC ve Yaratılış Araştırma Enstitüsü ICR kaynaklı safsatalar "Evrim Aldatmacası" adlı kitapta Harun Yahya takma adlı kişi tarafından derlenmişti. Darwin teorisini çökerttiği iddia edilen bu kitap parasız dağıtılıyordu. 16 Mayıs 2012'de Marmara Üniveristesi'nde yapılan sempozyumda Akıllı Tasarım ve Yaratılış Bilimi konuları işlenerek bilime karşı bayrak açılmıştı.

Aynı gün İzmir'de Rennan Hoca Ege Üniversitesi Fen Fakültesi bahçesinde düzenlenen açık hava panelinde Darwinci evrim kuramını ve materyalizmi anlattı.

Başta ZAMAN olmak üzere yandaş gaz tenekelerinin "Türbanlı öğrencileri fişledi" diye başlattıkları kampanyada kullandıkları fotoğraf, o gün çekildi

16 Mayıs 2012 - Rennan Hoca açık hava panelinde Darwin'i anlatıyor.

*********
1981 yılında ABD'li Senatör Aquillard, okullarda evrim teorisi ile birlikte yaratılış efsanesinin de bilimsel bir teori olarak okutulması için 590 sayılı Yasa Tasarısını hazırladı. Arkansas Valisi tasarıyı onayladı. Tasarıya karşı çıkanlar Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
*********

ABD Yüksek Mahkemesi'nin tanık olarak dinlediği Dr. Larry Parker şöyle konuştu:
"Kamuoyu yoklamaları, Amerikan halkının büyük bir çoğunluğunun evrim öğretiliyorsa yaratılış biliminin de öğretilmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya çıkarmıştır."

*********
ABD Yüksek Mahkemesi Kararı şöyle:

"Amerikalıların önemli bir çoğunluğunun bir yaratıcı kavramına inandığı, en azından buna karşı çıkmadığı, okul çocuklarına bunun (yaratılışın) öğretilmesinde yanlış bir taraf görmediği kuşku götürmez."

"Ancak, Anayasa'ya yapılan Birinci Düzeltme İlkelerinin içeriği ve uygulaması kamuoyu tarafından veya çoğunluğun oyu ile belirlenmemiştir. Dolayısıyla, 590 Sayılı Yasa Tasarısı'nı savunanların çoğunluk veya azınlık olmasının, Anayasal bir yönetim sisteminde hiç bir anlamı yoktur."

"Ne denli geniş veya dar olursa olsun, herhangi bir kitle, kamu kuruluşlarını kullanarak, dinsel inançlarını başkalarına dayatamaz. Kamu kuruluşları içindeki en önde gelen ve en etkili kuruluşlar ise devlet okullarıdır."

"Yaratılış Bilimi bilim olmadığı için, kaçınılmaz olarak şu sonuca ulaşıyoruz: 590 sayılı Yasa Tasarısının bir tek gerçek etkisi vardır ki o da bir dinin yüceltilmesidir."
"Bu da, Anayasa'nın devletin din işlerine müdahalesini yasaklayan Düzen Maddesi'ne (Establishment Clause) aykırıdır."

"İnsanlığın başlangıcı ile ilgili tüm teorilerin seküler (Amerikan tipi laiklik) bir anlayışla okul programlarına yansıtılması bilimin etki alanını güçlendirecektir."

"Mahkeme, bu görüşünü ünlü Hakim Frankfurter'in şu düşüncesi ile kapatacaktır:
"Şu inancımızı yineliyoruz: Ülkemizin varlığını, devletle dinin tamamen ayrılığının uygunluğu inancı üzerine kuruyoruz. Hem devlet, hem de din için en iyisi budur."

"590 Sayılı Yasa Tasarısı'nın yasallaşmasını tamamen yasaklayan bir karar alınmıştır"

*********
Yaratılış Bilimi veya Akıllı Tasarım denilen görüşlerin bilim olmadığı, dinsel görüşler olduğu, bu yüzden devlet okullarında okutulamayacağı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından karar altına alınmıştır.

Kararın can alıcı noktası, halkın çoğunluğunun isteğine uyularak Anayasa'nın temel esaslarının değiştirilemeyeceğidir. Çünkü bu esaslar, halkın çoğunluğu tarafından değil, devleti kuran kurucu irade tarafından belirlenmiştir. Ve bu devlet yıkılıp yerine yeni bir devlet kurulmadan, bu esaslar değiştirilemez.

"Halk bizi seçti, istediğimizi yaparız" düşüncesinde olan AKP yöneticilerine ve yandaşlara acı bir haber olarak duyurulur.

*********
Kaynaklar:
Yaratılış Bilim Midir? Aydınlık, 30 Kasım 2014 (internete konulmamış)

*********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder