26 Ağustos 2014 Salı

TKP'nin yarısı PKK'nin kuyruğuna takıldı

TKP (Türkiye Komünist Partisi) ortadan ikiye ayrıldı. TKP adını iki tarafın da kullanmaması için ortak karar aldılar.

Bu parti artık yok

Taraflardan biri HTKP (Halkın Türkiye Komünist Partisi) adını aldı, diğeri KP (Komünist Parti)
Aydemir Güler, Kemal Okuyan, soL dergi, Barış Derneği HTKP tarafında,
Erkan Baş ve Metin Çulhaoğlu KP tarafında kaldılar.

***********

HTKP'nin Selahattin Demirtaş'a yazdığı mektup, ilerihaber internet sitesinde yayımlandı.
Bakınız:

"Sayın Selahattin Demirtaş"diye başlayan mektubun önemli bölümleri şöyle:

***********

"Kürt siyasi hareketinin ve HDP’nin sizin adaylığınızda somutlanan seçim stratejisi ise doğal olarak gericilik yarışında bir yere oturtulamaz.
Bu vesileyle, aldığınız başarılı seçim sonucu için sizi kutluyoruz."

Burada "Kürt siyasi hareketi" sözü ile PKK kastediliyor.
Her şeyden önce, "Kürt siyasi hareketi" tanımlamasını kullanmakla, HTKP, demokrasi sınavından geçememiştir.
Çünkü, demokrasilerde siyasi hareketler, daha doğrusu partiler, sınıf temelinde, ekonomik siyasetler temelinde örgütlenir. Etnik (milliyet) temelinde ve din, mezhep temelinde örgütlenmeler Ortaçağ tarzı örgütlenmelerdir. Bu tip örgütlenmelerin demokrasilerde yeri olamaz.
Demokrasilerde hiçbir örgüt, bir milliyeti, dini veya mezhebi temsil ettiğini iddia edemez.

PKK dahil hiç bir parti, Kürtlerin partisi olduğunu iddia edemez. "Kürt siyaseti", "Laz siyaseti", "Boşnak siyaseti" diye bir şey olmaz.
"Kürtlerin lideri", "Lazların lideri" diye bir şey olmaz. Böyle Ortaçağ iddiaları demokrasilerde kabul edilemez.

Açılım (Vatanı bölme) işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay şöyle demişti:
"Beğenseniz de, beğenmeseniz de Kürtlerin lideri Öcalan"
Bakınız:

HTKP'nin PKK'yi "Kürt siyasi hareketi" ilan etmesi ile Atalay'ın Öcalan'ı "Kürtlerin lideri" ilan etmesi aynı şeydir. PKK eğer "Kürt siyasi hareketi" ise, PKK'nin lideri olan Öcalan da doğal olarak "Kürtlerin lideri" olur.
Kendisinin "komünist" olduğunu iddia eden HTKP, böylece, AKP ile aynı söylemi paylaşmış olmaktadır.

Beşir Atalay, Cumhuriyetçi olmadığı, din eksenli Ortaçağ siyaset yaptığı için, bunu söyleyebilir. Tayyip'i "Müslümanların lideri", Öcalan'ı "Kürtlerin lideri" olarak görebilir. Kendisini "komünist" olarak adlandıran HTKP, bu söylemi ile Ortaçağ'a geri dönmüştür. Nerede kaldı ki komünist ola. TKP'nin bir yarısı olan HTKP, böylece, vatansız sahte sol cepheye paldır küldür yuvarlanmıştır.

***********

HTKP, "HDP'nin (yani PKK'nin) seçim stratejisi gericilik yarışında bir yere oturtulamaz" diyerek, PKK'nin gerici olmadığını öne sürmektedir.
Mektubun sonunda da "Saygılarımızla ve devrimci selamlarımızla" denmektedir.
Demek ki, HTKP'ye göre, HDP (PKK) gerici değil, aksine devrimci bir partidir, çünkü bir devrimci, ancak başka bir devrimciye devrimci selam gönderebilir.

Yine HTKP'ye göre, AKP ile işbirliği yaparak Türkiye'yi bölme amaçlı "Açılım" siyasetini yürüten PKK, ilerici ve devrimcidir.
Bilindiği gibi, ABD, ana hedefi "Büyük Kürdistan" kurmak olan "Büyük Ortadoğu Projesi" yapmış, bu projenin Eşbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan'ı atamış, AKP ve PKK'ya "Açılım" yaptırarak projeyi uygulamaya girişmiştir.

Eğer PKK devrimci ise, yani devrimcilik Türkiye'yi bölmek ise, AKP de devrimcidir, ABD de devrimcidir. Hatta en büyük devrimci ABD'dir. Çünkü projeyi yapan ABD...
HTKP, PKK'ye "devrimci" payesi vermekle, aslında AKP'yi ve ABD'yi "devrimci" olarak kabul etmiş olmaktadır. İstediği kadar AKP'ye "gerici, ABD işbirlikçisi" desin, istediği kadar ABD'ye "emperyalist" desin, ABD'nin Ortadoğu'daki stratejik hedefi olan "Türkiye'yi bölerek Büyük Kürdistan kurma" projesinin baş oyuncusu PKK'yi "devrimci" kabul edip ona işbirliği önermekle, aslında AKP'ye ve ABD'ye işbirliği önermiş olmaktadır.

HTKP, mektubun ilerleyen bölümlerinde Demirtaş'a, "AKP iktidarına ve gerici rejime karşı mücadele hattını güçlendirme" çağrısı yapmaktadır.
PKK'nin gerici rejimle ülkeyi bölme temelinde işbirliği yaptığını ısrarla görmezden gelmektedir. PKK'nin ABD taşeronu olduğunu ısrarla görmezden gelmektedir.
Şeyh Sait'i, Seyit Rıza'yı bayrak yapan PKK'nin ilerici, demokrat değil, gerici olduğunu ısrarla görmezden gelmektedir.

AKP'yi "emperyalist güçlerle yoğun taşeronluk ilişkisi" içinde olmakla suçlayan HTKP, ne yazık ki, ABD'nin PKK'yi Türkiye'yi bölmekte AKP ile birlikte taşeron olarak kullandığını ısrarla görmezden gelmektedir.
Öcalan'ın İmralı'da verdiği "Ben taşeronum" ifadelerini ısrarla görmezden gelmektedir.
Bakınız:

"Demirtaş'ın seçimlerdeki yaklaşımı ve aldığı oy oranı, sosyalizm mücadelesinde rol oynayacak" mış.
"Laik, bağımsız ve eşitlikçi bir cumhuriyetin, adını da koyalım sosyalist bir cumhuriyetin inşası mümkün ve zorunlu" imiş.
Aferin size, Seyit Rızalarla, Şey Saitlerle, bilumum yobaz ve gericilerle, ABD taşeronları ile, ırkçı bölücülerle birlikte acayip sosyalizm kurarsınız.

***********
HTKP'nin PKK yaklaşımı, Muharrem İnce'nin "HDP ile yakınlaşalım" yaklaşımı ile aynıdır. Kılıçdaroğlu ile aynı yolda buluşmuşlardır.
***********

TKP'nin diğer yarısı olan KP; PKK için, ülke bütünlüğü için ne düşünüyor? Bu, ayrı bir yazı konusu.
***********
arşiv:

Muharrem İnce'nin programı: AB'ye girelim, HDP ile yakınlaşalım 23-8-14
***********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder