17 Ağustos 2014 Pazar

Haluk Dural: Tayyip'in AKP üyeliği ve AKP Genel Başkanlığı da düştü

Tayyip'in Milletvekilliği ve Başbakanlığının sona erdiğini, "AKP Üyesi" ve "AKP Genel Başkanı" sıfatlarının da 28 Ağustos'ta sona ereceğini yazmıştım.
Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural, gönderdiği e-posta ile şu düzeltmeyi yaptı:

Haluk Dural


YSK kesin seçim sonucunu ilan ettiği anda Tayyip Erdoğan'ın Milletvekilliği ve Başbakanlığı düştüğü gibi, AKP ile ilişiği de otomatik olarak kesilir.
Yani Tayyip Erdoğan şu anda AKP üyesi bile değildir.

Haluk Dural, 30.10.1989 günlü içtihat niteliğindeki Danıştay Kararı'nı da göndermiş. 
Kararda şöyle deniyor:

"Anayasanın 101. Maddesinin son fıkrası, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, varsa partisi ile ilişiğinin kesileceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin sona ereceği hükmünü amirdir.

Anayasamızın bu hükümleri muvacehesinde, Cumhurbaşkanlığına seçilen bir Başbakanın TBMM üyeliğinin, dolayısıyla Başbakanlık sıfatının sona ermesi sebebiyle, demokratik kurallar ve Anayasal geleneğimiz uyarınca Hükümetin düşmüş sayılacağı izahtan varestedir."

Danıştay'ın bu kararına göre, Tayyip Erdoğan'ın AKP ile ilişkisi kesilmiş, TBMM üyeliği ve Başbakanlık sıfatları sona ermiştir.
Başbakan olmayınca, Hükümet de olmaz. Danıştay Kararına göre, Tayyip Erdoğan Hükümeti düşmüştür.
Yani, şu anda, görevde olan bir Hükümet yoktur.

Danıştay Kararı ayrıca şunları emrediyor:
"Hükümetsiz kalması da düşünülemeyeceğine göre, yeni hükümetler güven oyu alıncaya kadar eski hükümetlerin bir hükümet üyesinin başkanlığında göreve devam edeceğine ilişkin Anayasal kuralın, Cumhurbaşkanlığına seçilen bir başbakanın Cumhurbaşkanlığı görevine başlayıncaya kadar geçecek süre içinde de uygulanmasının gerektiği mütalaa olunmaktadır."

Danıştay Kararı şöyle noktalanmaktadır:
"Açıklanan nedenlerle Cumhurbaşkanlığına seçilen bir Başbakanın Cumhurbaşkanlığı görevine başlayıncaya kadar geçecek süre içinde, eski hükümetin, bir üyesinin başkanlığında göreve devam edebileceği..."

Yani:
Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevini devir alana ve yeni Hükümet kurulana kadar, ülkenin Hükümetsiz kalmaması için, mevcut Hükümet bir Hükümet Üyesinin (yani bir Bakanın) Başkanlığında devam etmelidir.

Buna göre, yasal olarak şu anda Başbakan olmayan, Milletvekili olmayan, AKP üyesi olmayan, AKP Genel Başkanı olmayan Tayyip Erdoğan'ın, bu sıfatları kullanarak yapacağı işlemler, attığı imzalar yasa dışıdır, geçersizdir.
Bu sıfatlarını kullanarak yaptığı her şey, suç kapsamına girer.

Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Makamını, Başbakanlık Konutunu, AKP Genel Başkanlığı Makamını, varsa TBMM'de kullandığı odaları, şahsi eşyalarını toplayarak derhal tahliye etmelidir.
Buralarda kalmaya devam etmesi ve bu sıfatlarını kullanarak faaliyet göstermesi suç kapsamına girer.

***********
arşiv:
Milletvekilliği düşen Tayyip'in eski suçlardan dokunulmazlığı kalktı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder