30 Ağustos 2014 Cumartesi

Gök Tanrı Ülgen


Kayra Han
Türklerin ilk tanrısı, Ana Tanrıça Kayra Han'dır. Anasoylu toplum döneminde yaratıcı ruhun da dişi olması doğaldır ve tüm toplumlarda böyledir. Tanrıların Tanrısı Kayra Han, Gök Tanrı idi bir zamanlar.

Tengere (Tengri = Tanrı) Kayra Han, diğer adı Ak Ana

Kayra Han

Gök Tanrı Ülgen
Anasoylu toplum ataerkil toplum haline dönüşmeye başlayınca, tanrının da cinsiyet değiştirmesi gerekti. Kayra Han, üç oğlundan biri olan Ülgen Bey'i Gök Tanrı koltuğuna oturtarak yavaşça sahneden çekilir. Göğün 17. katında oturmaya devam eden Kayra Han, toplum içindeki etkinliğini giderek kaybedecektir.
Onun yerine geçen Ülgen Bey, göğün 16, katında altın bir taht üzerinde oturmaktadır.

Kök Tengri (Gök Tanrı) Ülgen'in mavi gözlerinin insanları kötülüklerden koruduğu düşünülürdü.

Kök Tengri, ilk anlamı ile Mavi Gök demektir. Çok eski Türkçede kök (gök) kelimesinin anlamı "mavi" idi. Tengri kelimesinin anlamı da "gök" idi. "Gök Tanrı" denince "Mavi Gök" anlaşılıyordu. Mavi Gök anlamı zamanla değişerek Gök Tanrı haline geldi.
(Gök kelimesinin mavi anlamı halk arasında gök göz olarak devam etmektedir)

Kayra Han - Ülgen ilişkisi hakkında geniş bilgi için bakınız:

Tarihsel maddeciliğin felsefi temeli için bakınız:

Mavi göz - Kemgöz konusunda geniş bilgi için bakınız:

Kök Tengri Ülgen
***********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder