10 Mayıs 2014 Cumartesi

TKP'nin 1 Mayıs eleştirisinin eleştirisi


soL gazetesi yazarı Yavuz Alogan'ın "1 Mayıs 2014" başlıklı yazısı, 6 Mayıs 2014 günlü Aydınlık'ta yayımlandı.

Yavuz Alogan

***********

Bundan önceki yazımda, TKP'nin bölücülere “Kürt hareketinin temsilcileri”, “Kürt siyaseti” rütbeleri takmasını eleştirmiştim.
Bakınız:

***********

Yavuz Alogan. Aydınlık'ta çıkan yazısında bu çizgiyi devam ettiriyor, şöyle diyor:
"Türkiye'de PKK'nın, farklı Kürt sosyal sınıflarını milli davada birleştirme anlamında milliyetçi bir hareket olduğunu anlamakta zorluk çeken birkaç "sosyalist" fraksiyon için bile "vatansız" sıfatını kullanmak yanlıştır."

Demek ki, TKP ve Alogan'a göre, PKK
-- Miliyetçi bir harekettir
-- Milli dava gütmektedir
-- Farklı Kürt sosyal sınıflarını milli davada birleştirmektedir.

Alogan'a göre,
-- Bazı "sosyalist" fraksiyonlar bunu anlamamılşlardır.
-- TKP ise anlamıştır.

***********

TKP, demek ki, Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi bölme amaçlı Büyük Ortadoğu Projesi'ni (BOP) anlamamıştır.
PKK'nın milli bir hareket olmayıp, emperyalizmin Türkiye'yi bölme planında kullandığı bir alet (taşeron) olduğunu anlamamıştır.
Daha doğrusu, PKK'nın, bu planda asıl taşeron olan AKP'nin taşeronu olduğunu anlamamıştır.
Emperyalizmin taşeronlarının milli dava güdemeyeceğini anlayamamıştır.
İşçi Partisi ABD Ordusunun dergisinde yayımlanan BOP haritasını halkımıza açıkladığı zaman, "Bu dergi ABD Ordusu'nun resmi organı değildir" açıklaması yapmış olan TKP hala aynı yerde durmaktadır. Cumhuriyet gazetesi bile bu haritayı ana sayfa göbekten renkli olarak vermek durumunda kalmıştı.
Haritanın aslı için bakınız:


***********

Olaya diğer bir açıdan bakarsak:
Kürtlerin milli davası olması demek, Kürtlerin yaşadığı bölgenin işgal altında olması demektir. PKK, bu durumu "İşgalci TC, işgalci Türk Ordusu Kürdistan'dan çekilsin" sözleri ile ifade etmektedir.

TKP de böyle mi düşünmektedir? Kürtler, T.C. işgali altında mı yaşamaktadırlar? TKP eğer böyle düşünmüyorsa, PKK'nın "milli dava" gütmekte olduğunu nasıl söyleyebiliyor?

TKP, PKK'ye "Kürt hareketinin temsilcileri" rütbesini vermektedir.
"Kürt hareketinin temsilcisi" demek, tüm Kürt sınıflarını ortak düşmana karşı birleştiren bir hareketten söz etmek demektir. O halde düşman kimdir? T.C. midir? TKP böyle mi düşünmektedir?

Kürt kökenli vatandaşlarımızın düşmanı ABD emperyalizmi midir, T.C. mi?

***********

TKP, "Marksist-Leninist" olduğunu söyleyen bir partidir.
Aynı ülke içinde yaşayan farklı etnik kökenden gelen topluluklar için Lenin'in değerlendirmesini acaba biliyorlar mı?

Lenin şöyle diyor: (Pravda, 14 Aralık 1913)
"Başka başka halklar tek bir devletin içinde yaşadıkları sürece, milyonlarca iktisadi, sosyal, toplumsal bağla birbirine bağlıdırlar.
Eğitim bu bağlardan nasıl ayrı tutulabilir? Eğer tek bir devletin sınırları içinde yaşayan değişik ulusal topluluklar iktisadi bağlarla birbirine bağlıysalar, o ulusları kültürel ve özellikle eğitsel alanda sürekli olarak bölüp ayırmak saçma ve gerici bir şey olur.
Okulların hangi biçim altında olursa olsun, ulusal topluluklara göre ayrılmasına en sert biçimde karşı koymalıyız. Gün gibi açıktır ki, böyle bir planı savunmak, aslında burjuva ulusalcılığı ve şovenizm düşüncelerini gütmek demektir.
Her ne ise, ulusları eğitim işlerinde bölmek bize düşmez."

TKP, PKK'nın, daha doğrusu ABD emperyalizminin gerici taleplerinin peşinden gitmekte olduğunu ne zaman anlayacaktır?

Lenin, eğitimin ayrılmasını bile "saçma ve gerici" olarak niteliyor. Siz ise, "anadilde eğitim" zırvalığının da ötesinde, özerklik, bağımsızlık gibi talepler öne süren bölücü bir hareketi "milli dava" olarak nitelemeyi Leninizm ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? Üstelik, bu talep emperyalizmin planları doğrultusunda ortaya atılıyorken?

***********

Yavuz Alogan, şöyle yazıyor:
"Türkiye'de tek bir turuncu kuvvet vardır, o da AKP kadrolarıdır."
"Bu yüzden, "Küresel merkezler tarafından yönetilen turuncu kuvvetler Taksim'de" dersek, hükümetin takdirini kazanmış oluruz."

***********

Gerçek böyle midir?

Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi bölme planında AKP ile, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile birlikte "Açılım" tiyatrosunda baş rollerde oynayan PKK'nın temsilcileri, BDP ve HDP turuncu kuvvet değil midir?

Aynı bölme planına hem "Akil Adamlar" listesinden, hem de HDP Danışma Kurulu Üyesi olarak katılan KESK Başkanı Lami Özgen turuncu kuvvet değil midir?

Genel Başkanları Levent Tüzel'i bölücü BDP listesinden Milletvekili seçtiren EMEP turuncu kuvvet değil midir?

Önceki 1 Mayıslarda alanlara Türk Bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle giren emekçilere vandalca saldıran sahte solcular turuncu kuvvet değil midir?

BDP (PKK) listesinden Milletvekili seçilen ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, Sırrı Süreyya Önder, yine aynı listeden seçilen HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü turuncu kuvvet değil midir?

1 Mayıs'tan iki gün önce Alman emperyalizminin Cumhurbaşkanı Gauck ile "demokrasi görüşmesi" yapan DİSK Genel Sekreteri ve Halkevleri mensubu Arzu Çerkezoğlu turuncu kuvvet değil midir?

"Vatansız sosyalist hareket yoktur" diyen Alogan, dolayısıyla TKP, bir hayal dünyasında yaşamaktadır. Türk bayrağına saldıran sahte sosyalist, vatansız değil de nedir?

***********

TKP, PKK karşısındaki ezik ve boynu bükük konumundan hızla kurtulmalı, PKK'nın amacının "Kürt hakları" olmayıp ABD'nin ülkemizi bölme planı içinde taşeron rolü oynamak olduğunu, PKK'nın "milli" değil, gayrı milli, emperyalizm işbirlikçisi olduğunu anlamalı, PKK'ya ve bölücülüğe kararlı olarak tavır almalıdır.

Türk Bayrağı'nı kabul ederek, PKK'yı "iktidara destek vermekle" suçlayarak bu yolda önemli adımlar atmış olan TKP'nin bu görevi başaracağına inanıyorum.

***********
arşiv:
TKP bölücülerden kopuyor     28 Nisan 2014
***********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder